Verbeteren basisvaardigheden 2023 - Activiteitenplan

Onderdeel van de subsidieaanvraag is een activiteitenplan. De medezeggenschapsraad moet instemmen met dit plan. Gebruik het format om uw activiteitenplan voor te bereiden.