Waarom deze regeling?

De afgelopen jaren hebben scholen veel op hun bordje: het lerarentekort, de coronapandemie, het verouderde curriculum en nog veel meer. Ondanks het harde werk is er nog veel te doen om te zorgen dat de prestaties op de basisvaardigheden over de gehele linie verbeteren. Het is de ambitie om scholen op dit thema structureel beter te ondersteunen en te ontzorgen, zodat scholen het werk nog beter kunnen doen. Voordat deze structurele oplossing er staat, is het de bedoeling dat scholen op korte termijn ondersteund en ontzorgd worden, onder meer door middel van de begeleiding door onderwijscoördinatoren.

Deze subsidieregeling is de eerste stap om die ambitie waar te maken. Met deze subsidieregeling wordt scholen de mogelijkheid geboden om aan de slag te gaan met een aanpak gebaseerd op evidence informed interventies om de basisvaardigheden te verbeteren. Deze subsidieregeling kent een relatief korte looptijd, als opstap naar een meer structurele manier om scholen te ondersteunen.

De ambitie is dat er zo snel mogelijk een instrument komt om op een structurele manier financiële middelen te verdelen over scholen die dat het meest nodig hebben, en te zorgen voor publieke ondersteuning die permanent beschikbaar is voor alle scholen.

De tijdelijkheid van deze subsidieregeling kent nadelen, en daarom zijn de administratieve lasten zo beperkt mogelijk. Wel is het van belang dat de aanvraag door de hele school gedragen is – inclusief de medezeggenschapsraad. Daarnaast is monitoring van belang om de effecten van de regeling en de menukaart te meten. Daar staat tegenover dat de lasten bij het doen van de aanvraag en de verantwoording zo beperkt mogelijk zijn. Ook kan een school gebruik maken van een onderwijscoördinator dat de school – op verzoek van de school – verder kan helpen om tot een passende aanpak te komen.

Dennis Wiersma
Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs