De regeling Versneld vwo en/of verrijkt vwo is ontwikkeld voor zeer getalenteerde vwo-leerlingen.

Versneld

Door de beleidsregel kunt u eenvoudiger aan een groep vwo-leerlingen een versnelde vijfjarige vwo-opleiding aanbieden. U krijgt - met medeweten van de Inspectie van het Onderwijs - ruimte om ingrijpend te schuiven met de lesstof uit de bovenbouw naar de onderbouw. Daarmee comprimeert u het vwo-programma tot vijf jaar.

Verrijkt

U kunt ook een verrijkt vwo aanbieden met meer ruimte voor aanvulling op het zesjarig curriculum. Het gaat om verrijking die alleen mogelijk is door ingrijpend te schuiven met lesstof uit de boven- naar de onderbouw. De leerling kan bijvoorbeeld projecten doen of stagelopen. Of hij kan masterclasses, extra vakken of vakken op de universiteit volgen. Hij rondt het vwo nog steeds in zes jaar af.

U heeft de mogelijkheid om beide programma’s op uw school aan te bieden. Reguliere verrijking door middel van het aanbieden van extra lesstof of vakken is sowieso al mogelijk. Meer informatie over de Wet modernisering onderwijstijd vindt u op https://www.rijksoverheid.nl

Voorwaarden

  • Uw medezeggenschapsraad is akkoord met het aanbieden van de versnelling en/of de verrijking.
  • Uw school heeft alle 6 leerjaren vwo (zodat de terugvaloptie open blijft).
  • Uw school is niet aangemerkt als een zwakke school.
  • Er geldt een maximum van 25% van de scholen per provincie.

Gebruik het stroomschema (versie mei 2018) om te controleren of uw (voorgenomen) programma valt onder de beleidsregel.

Aanvragen

De aanvraagperiode was van 1 oktober tot 1 november 2018.

Aanvragers hebben inmiddels een beslissing ontvangen. Is deze positief, dan kunt u het volgende schooljaar starten met het programma.

Scholen

Op de landkaart kunt u zien welke scholen al versneld en/of verrijkt vwo mogen aanbieden. Mocht de voor uw school vermelde contactpersoon inmiddels zijn gewijzigd, dan verzoeken wij u de gegevens van de nieuwe contactpersoon te mailen naar ocwsubsidies@minvws.nl.

Het Veluws College in Apeldoorn vertelt over de ervaringen die zij hebben opgedaan bij het aanbieden van een versneld en verrijkt onderwijsprogramma: https://www.vo-raad.nl/artikelen/portret-maatwerk-veluws

Meer informatie

Alle informatie staat in de beleidsregel. Lees ook de veelgestelde vragen en antwoorden.

Als u nog vragen heeft kunt ook contact met ons opnemen.