Handboek VIPP 5 Eindtoets

Bij de verantwoording van uw subsidie toetst een IT-auditor op basis van het Handboek VIPP 5 Eindtoets en de Beoordelingsmatrix of de modules succesvol zijn afgerond .