Wel in ontwikkeling

Wel in ontwikkeling is een subsidieregeling voor samenwerkingsverbanden vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) voor kinderen en jongeren die niet ingeschreven staan op een school. De aanvragende samenwerkingsverbanden worden ondersteund door de landelijke partners van dit project: Ingrado, Gedragswerk en OZJ.

Het doel van de subsidieregeling is om kinderen en jongeren die op dit moment niet ingeschreven staan op een school, te helpen de afstand tot onderwijs te verkleinen en hen te steunen in hun ontwikkeling.

U kunt geen subsidie meer aanvragen.

Voor wie

Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs konden deze subsidie aanvragen.

Belangrijke voorwaarden

  • U doet mee aan het monitoronderzoek dat DUS-I uitvoert tijdens en na afloop van het subsidietraject.
  • Elk samenwerkingsverband stelt voor minimaal 5 niet-ingeschreven kinderen of jongeren vast:
    • Hoe de samenwerking tussen de betrokken partijen eruit ziet om voor niet-ingeschreven kinderen en jongeren leren en ontwikkelen mogelijk te maken.
    • Hoe de plannen voor ontwikkeling eruit zien, zodat de gekozen oplossingen mogelijk ook voor anderen beschikbaar komen.
    • Welke middelen en mogelijkheden nodig zijn voor de niet-ingeschreven kinderen en jongeren om onderwijs mogelijk te maken, en in hoeverre deze aanwezig zijn.
  • U doet mee aan de steekproefcontrole die DUS-I uitvoert tussen 30 september 2022 en 31 juli 2025.

Meldingsplicht bij wijzigingen

Zijn er activiteiten die u niet, niet op tijd of niet volledig kunt uitvoeren? Of verandert er iets aan uw situatie? Dan moet u dit aan ons melden. Doe dit tijdens de subsidieperiode.

Let op: als u niet voldoet aan de meldingsplicht bestaat de mogelijkheid dat u de subsidie moet terugbetalen.

Subsidie verantwoorden

Heeft u subsidie ontvangen? Dan moet u deze na afloop verantwoorden. Dit houdt in dat u laat zien dat alle activiteiten zijn uitgevoerd en dat u aan alle verplichtingen heeft voldaan.

De verantwoording vindt plaats in de jaarverslaggeving met model G1, volgens de Regeling jaarverslaggeving onderwijs of Regeling jaarverslaglegging onderwijs BES.

Meer informatie

Alle informatie staat in de regeling en de gewijzigde regeling.

Heeft u vragen? Neem contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.