Steekproefcontrole

DUS-I kan u uitkiezen voor een steekproef. U moet dan aantonen dat u zich houdt aan alle voorwaarden en verplichtingen die horen bij deze subsidie.

Bij 10% van de aanvragen zullen we controleren of het samenwerkingsverband in staat is te verantwoorden wat de effecten zijn geweest van de middelen en mogelijkheden die zijn gebruikt. En welk effect dat heeft gehad op het verkleinen van de afstand van het niet-ingeschreven kind tot het onderwijs.

Is uw samenwerkingsverband onderdeel van deze steekproef? Dan nemen wij hier uiterlijk 31 juli 2025 contact met u over op.

We doen ook een monitoronderzoek. Als dat onderzoek ertoe aanleiding geeft kunnen we een samenwerkingsverband toevoegen aan de steekproef. De steekproef is bedoeld om de samenwerkingsverbanden te stimuleren, te ondersteunen en indien nodig bij te sturen.