Nieuwe subsidieregelingen LLO-Katalysator om samenwerking onderwijs en werkgevers te bevorderen

Publieke onderwijsinstellingen in het mbo, hbo en wo kunnen vanaf 2 oktober 2023 via twee nieuwe regelingen subsidie aanvragen om de samenwerking tussen onderwijs en werkgevers te bevorderen.

LLO-Katalysator meerjarig programma

De LLO-Katalysator is een meerjarig programma waarmee deze onderwijsinstellingen samen met het bedrijfsleven een stevige impuls geven aan een leven lang ontwikkelen (LLO). Het doel is om organisaties en professionals continu te laten aansluiten op een snel veranderende samenleving en arbeidsmarkt. In 2023 start de LLO-Katalysator met een pilot in de energie- en grondstoffentransitie.

De subsidieregeling LLO-oplossingen energie- en grondstoffentransitie richt zich op regio’s die samen met relevante partners werken aan nieuwe vormen van leren en ontwikkelen, waardoor mensen duurzaam inzetbaar blijven op de arbeidsmarkt.

LLO-oplossingen op maat

De subsidieregeling LLO-professionalisering opleiders heeft als doel publieke onderwijsinstellingen beter in staat te stellen vraaggericht en op maat LLO-oplossingen te ontwerpen, ontwikkelen en uit te voeren. Door deze professionaliseringslag is de publieke onderwijsinstelling beter in staat om LLO-oplossingen aan te bieden, passend bij de vraag van de arbeidsmarkt.

Voor beide regelingen kunt u een kleine of een grote aanvraag doen. De subsidie voor een kleine aanvraag bedraagt voor beide regelingen minimaal €50.000 en minder dan €125.000. Voor een grote aanvraag bedraagt de subsidie voor beide regelingen minimaal €125.000 en maximaal €2 miljoen. U kunt in de eerste ronde subsidie aanvragen van 2 tot en met 16 oktober 2023.

Ga voor meer informatie naar de pagina van de regeling.