Resultaten bekend van regeling Specifieke uitkering meerkosten energie openbare zwembaden

De resultaten van de verlening van de regeling Specifieke uitkering meerkosten energie openbare zwembaden zijn bekend. De regeling is bedoeld ter gedeeltelijke compensatie van de meerkosten voor energie van openbare zwembaden in 2022 en 2023. Deze kosten zijn het gevolg van de algehele prijsstijgingen op de energiemarkt.

Vergroot afbeelding Zwemmen
Beeld: Gentrit Sylejmani

Er is een bedrag van ruim €156,5 miljoen toegekend aan 280 verschillende gemeenten in Nederland. Het totaal beschikbare budget van €205,5 miljoen is daarmee niet overschreden. In totaal hebben 516 openbare zwembaden via de gemeente gebruikgemaakt van de regeling. Alle aanvragen zijn op tijd verleend.

In de loop van 2024 volgt de vaststelling van de regeling. Hierna stellen we vast wie wel of niet recht had op het gekregen bedrag. Ook rekenen we uit op hoeveel geld de aanvrager recht had.