Resultaten Specifieke uitkering stimulering sport 2019 tot en met 2023

De resultaten van de regeling Specifieke uitkering stimulering sport zijn bijgewerkt voor de periode 2019 tot en met 2023. In 2023 vroegen gemeenten in Nederland via deze regeling in totaal ruim €276 miljoen aan. DUS-I kende 325 aanvragen toe voor een totaalbedrag van €184 miljoen.

In alle jaren is er meer aangevraagd dan het uitkeringsplafond, en daarom zijn de aanvragen naar rato verleend. De belangrijkste feiten en cijfers vindt u op de resultatenpagina en in de infographic.

Sinds 2019 kunnen gemeenten de btw die hen in rekening wordt gebracht voor investeringen in sport niet meer in aftrek brengen. Om de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen te stimuleren, kunnen gemeenten gebruikmaken van deze regeling.

VWS streeft ernaar de regeling in april weer open te stellen voor gemeenten om een aanvraag te doen voor 2024. Ga voor meer informatie naar de pagina van deze regeling.