Vraag vanaf 25 april subsidie aan voor Ontwikkelkracht

Scholen in het primair en voortgezet onderwijs kunnen vanaf 25 april subsidie aanvragen via de regeling Ontwikkelkracht 2024/2025. Deze regeling is bedoeld om de kwaliteit van het onderwijs duurzaam te verbeteren.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©Ministerie van OCW

Met deze subsidie voor schooljaar 2024/2025 kunnen leraren en schoolleiders de ontwikkeling van hun leerlingen en hun eigen vakmanschap versterken. Dit gebeurt via het programma Ontwikkelkracht, dat de kracht van de onderwijspraktijk verbindt met inzichten uit onderzoek.

Er is subsidie beschikbaar voor verschillende activiteiten, zoals deelname aan een onderzoeks- en verbetercultuurtraject. Voordat een bevoegd gezag subsidie kan aanvragen, moeten eerst één of meerdere gesprekken zijn gevoerd. U kunt subsidie aanvragen van 25 april 2024 9.00 uur tot en met 28 juni 2024 16.00 uur.

Alle informatie vindt u op de pagina Ontwikkelkracht 2024/2025.