‘Onder druk wordt alles vloeibaar, maar ontstaan ook de mooiste diamanten'

HZ University of Applied Sciences in Vlissingen is een brede hogeschool met de enige pabo in de provincie. Daarnaast biedt de school ook technische opleidingen en opleidingen in het economisch en het sociaalmaatschappelijk domein. In het gebouw hoor je naast Nederlands ook veel Engels.

Meer klantverhalen
“Ja, dat klopt”, zegt Rinke Dellebeke, Opleidingsmanager pabo bij HZ. “We hebben veel Engelstalige technische en economische opleidingen, waaronder International Business. Daar studeren nogal wat studenten uit het buitenland.“

Vergroot afbeelding Studenten in HZ university
Beeld: ©HZ University of Applied Sciences

Drie keer is scheepsrecht in Zeeland

Op de pabo volgen ruim 400 studenten uit vooral Zeeland en West-Brabant een opleiding tot leraar in het basisonderwijs. Om deze studenten beter voor te bereiden op de beroepspraktijk heeft HZ bij DUS-I de subsidie Tegemoetkoming kosten opleidingsscholen aangevraagd. En uiteindelijk gekregen. “Dat viel nog niet mee”, aldus Rinke. “Er waren eerder twee aanvragen afgewezen. Het gevoel was dat dit de laatste kans was en daarom hebben we besloten om het anders aan te pakken. Echt met zijn allen. Bij de eerdere aanvragen ging het om een aantal kernbesturen en de hogeschool, nu wilden we alle schoolbesturen betrekken.”

Met 20 schoolbesturen moest er heel veel worden afgestemd. Er werd daarom ook een externe projectleider aangenomen die alle verbindingen en relaties moest leggen en het proces moest begeleiden. “Samen met die projectleider heb ik het grootste gedeelte van de subsidieaanvraag geschreven. Dat was een constant proces van afstemmen en soms knopen doorhakken. Want we moesten voor 1 december 2019 de subsidie aanvragen. En dat is gelukt.”

“Al vanaf het eerste jaar steeg de tevredenheid”

Snelkookpan

Tot de zomervakantie is in gemengde groepen het programma verder ontwikkeld. Zo was er een groep die het curriculum werkplekleren ontwikkelde. Andere groepen hielden zich bezig met professionalisering, kwaliteitszorg en de aansluiting met het mbo. Want ook dat was nadrukkelijk een wens. Al met al een erg ambitieus project, vindt ook Rinke. "Dat klopt, maar ondanks onze ambities hebben we steeds gelet op een goede verdeling tussen de mensen uit het werkveld en van de pabo. Daar hebben we vanaf het begin af aan veel energie in gestoken. Het is echt van ons samen, ónze opleidingsschool. Door de tijdsdruk was het een snelkookpan en onder druk wordt alles vloeibaar. Maar onder druk ontstaan ook de mooiste diamanten.”

Voor de studenten betekent het nieuwe programma onder andere dat zij een dag extra in de scholen aanwezig zijn en dat een deel van de begeleiding van de pabo naar de basisscholen is verplaatst. Het leren vindt dus meer in de praktijk plaats. En de opleiders van de pabo werken daarin nauw samen met de schoolopleiders van de basisscholen.

Verbeterde tevredenheid

“De opdrachten zijn daardoor sterk verbeterd en meer uniform, want de schoolopleiders hebben veel onduidelijkheden eruit gehaald. De instituutsopleiders en de schoolopleiders werken nu echt samen. Voor de student betekent dit dat de beoordeling vanuit de school en de pabo veel meer hetzelfde is. En dat werpt zijn vruchten af. Al vanaf het eerste jaar zag je dat de tevredenheidscijfers voor zowel theorie als praktijk hoger werden”, vertelt Rinke.

Er zijn in Zeeland meer dan 150 schoollocaties waar de studenten van de pabo geplaatst worden. Van groot tot klein, in steden en in kleine kernen. “Omdat de pabo en alle besturen met meerdere scholen betrokken zijn, voelt iedereen zich verantwoordelijk voor de kwaliteit. Wij wilden dat vanaf het begin iedere student op een opleidingslocatie werd geplaatst. En dat is gelukt. Zelfs toen we al met meer dan 120 locaties moesten starten, omdat het aantal aanmeldingen veel hoger werd.”

Vergroot afbeelding Kader klantverhaal HZ University

Kijken in elkaars keuken

Rinke: “De aansluiting tussen de instituutsopleiders, schoolopleiders en de opleidingsmentoren is de afgelopen jaren sterk verbeterd. En we werken altijd aan het professionaliseren, waardoor de kwaliteit van de opleidingsschool steeds beter wordt. Dat motiveert om op deze weg verder te gaan. Ook als dit betekent dat je als school én als pabo een deel van je zelfstandigheid inlevert. Omdat we nu bij elkaar meekijken leren we heel veel van elkaar. Zoals gezegd, we doen dit echt samen.”

Studenten zijn gemiddeld 2 dagen op de schoollocatie waar ze 1,5 dag voor de klas staan. De overige 3 dagen volgen ze lessen op de pabo. “In die 3 dagen moeten we het hele verplichte curriculum afwerken. Dit betekent wel een behoorlijke inspanning voor de opleiding én voor de studenten. Meer dan vroeger. Maar we zien dat onze studenten zichzelf beter kunnen ontwikkelen als leerkracht. Hun professionele identiteit is gegroeid en zij hebben een veel beter beeld bij wat het werk inhoudt. Theorie en praktijk zijn dichter bij elkaar gebracht. En hun opleiding is er interessanter en rijker door geworden.”

www.hz.nl