‘Met Lux 038 willen we iets doen aan de enorme tekorten aan vakmensen in de maakindustrie’

Van voortgezet onderwijs, mbo tot hbo en van werkend tot statushouder; iedereen is welkom bij Lux 038. In een gigantische fabriekshal van 3000 vierkante meter leren studenten er werken met de meest geavanceerde apparatuur. En ze gaan aan de slag om iets moois te creëren voor externe opdrachtgevers, zoals de gemeente of bedrijven.

Meer klantverhalen

Zoveel mogelijk mensen opleiden en enthousiasmeren voor de maakindustrie en technische vakken. En zorgen dat het onderwijs in de sectoren Metaal, Metalelektro, Hout en Meubel, en Afbouw en Onderhoud beter aansluit op de wensen van het bedrijfsleven. Met die doelen voor ogen is het Deltion College (mbo) samen met verschillende bedrijven uit de maakindustrie en vo- en hbo-scholen uit de regio Zwolle het project Lux 038 gestart. Het Deltion college ontving subsidie van het Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF) om het project mogelijk te maken.

Vergroot afbeelding Regionaal Investeringsfonds mbo - Eric Holtman
Beeld: ©EMMA
Programmamanager Eric Holtman

Pionieren

Het idee komt oorspronkelijk uit de koker van docent Paul de Wit, directeur TGO Ageeth Strijker van het Deltion College en Gerwin Peppelman van OBM. Programmamanager Eric Holtman nam vervolgens het stokje over en is nu aan het pionieren. “Mij is gevraagd het geheel vorm te geven. Dat betekent onder andere nieuwe klanten binden, nieuwe bedrijven vinden en het financieel dekkend krijgen.” Iets wat Eric op het lijf geschreven is. “Alle onderdelen waar ik nu mee te maken krijg, heb ik al eens meegemaakt in mijn loopbaan. Nu komt alles mooi bij elkaar.”

Doorlopende leerlijn en een leven lang leren

“We willen de interesse wekken voor de maakindustrie en de technische vakken. Dat begint al op de middelbare school. Leerlingen kunnen bij ons een keuzevak doen, zoals lassen, metaalbewerking of meubelmaken. Dit zijn vakken die we in een doorlopende leerlijn aanbieden. Dus ook mbo-leerlingen en hbo-leerlingen kunnen deze vakken volgen, maar iedereen volgt zo’n vak op zijn eigen niveau.”

Eric vervolgt: “Daarnaast heb je de groep die tot de categorie Leven Lang Ontwikkelen behoort. Dat zijn mensen uit het bedrijfsleven die bij- of omgeschoold moeten worden. Of mensen die moeilijk aan een baan komen. Zo hebben we nu een groep van zeventien Syrische statushouders voor wie we een opleiding verzorgen waarmee ze een certificaat tot schilder kunnen halen. Dit doen we samen met de verfbranche uit de regio. De gemeente draagt bij aan de opleiding van de statushouders door middel van het Upgrade Yourself-fonds.”

Tekorten in sectoren

Door met dit project zoveel mogelijk studenten te interesseren voor de techniek/maakindustrie hoopt dit samenwerkingsverband iets te doen aan de enorme tekorten aan vakmensen in de maakindustrie. “Daarom richten we ons ook op innovatie. Zo zijn we onlangs binnen Lux 038 een nieuwe opleiding gestart waarbij studenten worden opgeleid tot allrounders. Zij kunnen straks tegelzetten, installeren, monteren, lassen en iets met houtbewerking doen.”

Slimmer werken

Daarnaast ligt de focus binnen Lux 038 op slimmer werken. “Op aanvraag van een groot keukenbedrijf zijn we nu bijvoorbeeld veertig keukenmonteurs aan het opleiden in de elektrotechniek. Deze monteurs kunnen straks ook inductiekookplaten installeren, waar momenteel een enorme vraag naar is en waarvoor je normaliter elektriciens nodig hebt.”

Ook zijn er veel hybride docenten werkzaam binnen het project: mensen uit het bedrijfsleven die ook lesgeven. “Er komt veel kijken bij zoiets als lassen. Hybride docenten brengen vaak een breed scala aan gespecialiseerde kennis mee. Zij leren studenten bijvoorbeeld hoe ze lasrobots moeten programmeren.”

Opdrachtgevers van buiten

Bijzonder is dat leerlingen en studenten binnen Lux 038 werken aan projecten en experimenten voor echte opdrachtgevers. “Zo heeft de gemeente Zwolle aan de mbo-opleiding Hout en Meubel gevraagd om insectenhotels te maken voor in de stadsparken. En we hebben een opdracht van een kleine rederij die vier metalen bootjes wil hebben. Daar gaan mbo-leerlingen Metaal mee aan de slag.”

Binnen alles wat Lux 038 doet ligt de focus op circulariteit en innovatie. “Dat begint natuurlijk met het niet weggooien van materiaal. En we kijken of we materiaal kunnen hergebruiken. Metaal- of houtafval kun je bijvoorbeeld verwerken in de bijenhotels of in meubels. En ook het leermateriaal wordt zoveel mogelijk hergebruikt.”

Vakmanschap vergroten

Juist het gegeven dat studenten voor externe opdrachtgevers werken, maakt het volgens Eric extra bijzonder voor de studenten. “Het is nu toch voor het echt. Dat vraagt ook meer van hun vaardigheden, zoals plannen en organiseren, want iets moet op tijd af zijn. Je ziet dan ook dat de leercurve van studenten – het vermogen tot leren – velen malen sneller gaat nu iets voor een opdrachtgever is. En door alle geavanceerde apparatuur die hier staat, kunnen studenten bovendien hun vakmanschap vergroten.”

En de studenten zelf? Die zijn volgens Eric erg enthousiast over het project. “Ze vinden het geweldig om eventjes op een andere plek te zijn en voor een opdrachtgever te werken. Ze zijn ook trots op wat ze hebben gemaakt.” En niet onbelangrijk: studenten vallen op bij bedrijven. ”Zeker bedrijven die langer met ons samenwerken weten nu beter wat studenten kunnen en wat je van ze kunt vragen. En ik moet zeggen, als je studenten goed begeleidt, overtreffen ze vaak de verwachtingen.”  

Kwaliteitsimpuls

De RIF-subsidie die Deltion ontvangt voor Lux 038 ziet Eric als een hele mooie ondersteuning. “Het zorgt ervoor dat je een goede start kunt maken en dat je de tijd en middelen hebt om het verder goed doordacht op te zetten. Zo hebben we bijvoorbeeld nu een servicebureau kunnen opzetten. Dat zijn dus de mensen die opdrachten van buiten voor ons binnenhalen.”

“Daarnaast heeft ons practoraat – een expertisecentrum binnen een mbo-instelling waar praktijkgericht onderzoek wordt uitgevoerd – samen met hogeschool Windesheim dankzij de bijdrage van de RIF ervoor gezorgd dat elk project een onderzoekscomponent bevat. En we hebben straks genoeg tijd om docenten hierop te trainen. Dus ik zie de RIF-subsidie echt als een kwaliteitsimpuls. Je kunt echt dingen kunt oppakken die je anders niet kunt doen.”  

Dit verhaal is afkomstig van OCW-verhalen.nl. Kijk daar voor meer bijzondere praktijkverhalen.