Accountantsprotocol VIPP 3

Heeft u over een periode van drie belastingjaren € 500.000 of meer aan overheidssubsidies ontvangen? Dan wordt gevraagd om een controleverklaring door een accountant. Hiervoor geldt dit protocol.