Accountantsprotocol VIPP 3

Heeft u over een periode van drie belastingjaren € 500.000 of meer aan overheidssubsidies ontvangen? Dan wordt gevraagd om een controleverklaring door een accountant. Hiervoor geldt dit protocol.

Wat is een accountantsprotocol?

Een accountantsprotocol, ook wel een controleprotocol, is een set aan richtlijnen voor accountants. We geven accountants deze instructies, zodat ze weten welke specifieke en aanvullende werkzaamheden ze moeten uitvoeren.

Elk protocol houdt rekening met de eisen van de specifieke wet- en regelgeving. De grootte en inhoud van dit protocol verschilt dus per subsidieregeling.