De-minimisverklaring Topsportwedstrijden en topsportevenementen inkomstenderving kaartverkoop COVID-19

Bij de subsidieregeling Topsportwedstrijden en topsportevenementen inkomstenderving kaartverkoop COVID-19 mag de rechtspersoon niet meer dan €200.000 in totaal aan overheidssubsidie ontvangen in een aaneengesloten periode van 3 kalenderjaren. Met het ondertekenen van een de-minimisverklaring verklaart het bestuur van een rechtspersoon dat dit het geval is.

Wat is een de-minimisverklaring?

In een de-minimisverklaring geeft u aan of u de afgelopen jaren staatsteun ontving. En zo ja, hoeveel. Overheden mogen namelijk geen subsidie vertrekken aan ondernemingen als dit zorgt voor oneerlijke concurrentie op de Europese markt. De Europese Commissie besloot in de de-minimisverordening dat subsidie tot een bepaalde drempel wel mag. Steun tot aan dit drempelbedrag heet de-minimissteun.