Formulier vaststellen BOSA 2023 (artikel 6)

Met dit document verklaart de aannemer, installateur of leverancier dat de maatregelen zijn uitgevoerd volgens de eisen die daaraan gesteld worden.

Vul het document in en laat de afdruk ondertekenen. Stuur een scan of foto mee bij de verantwoording van de subsidie.