Aanvraagformulier experiment zonder begeleiding van een centraal persoon - Specifieke uitkering domeinoverstijgend samenwerken

Dit document hoort bij de regeling Specifieke uitkering domeinoverstijgend samenwerken. Dit formulier is bedoeld voor een gemeente die een aanvraag doet voor een experiment zonder begeleiding van een aan een cliënt toegewezen centraal persoon.