Klantverhaal: Samen voor vernieuwend techniekonderwijs

ROC Mondriaan zet zich samen met scholen in het voortgezet onderwijs in voor het versterken van techniekonderwijs. Deze mbo-instelling in Den Haag leidt studenten uiteindelijk op tot zelfbewuste, technische vakmensen. Zij doen dat onder meer met behulp van de subsidie van Sterk Techniekonderwijs, die bestaat om het technisch onderwijs in het vmbo te verbeteren.

Meer klantverhalen

Deze verbetering is niet haalbaar zonder een goede samenwerking met het mbo en het bedrijfsleven. Een mooi voorbeeld is de samenwerking in Den Haag, waaraan de subsidie heeft bijgedragen. Programmamanager Janke Westerhuis en lid van het programmateam Henrique Dekkers vertellen er meer over.

Oplossing voor overlap lesprogramma’s

Janke: “Leerlingen gaven aan dat zij een opleiding saai vonden. Wat bleek? Leerlingen hadden veel leerstof al eerder gehad. Ze haakten af en misten vervolgens het moment waarop er nieuwe stof werd behandeld. Naar aanleiding van dit signaal zorgden we ervoor dat de lesprogramma’s van het vo en mbo met elkaar zijn vergeleken. Dat was mogelijk door de subsidie Sterk Techniekonderwijs. Zo kwamen we erachter waar de overlap zat. Voor dat deel is nu een apart programma geschreven zodat leerlingen zelf een keuze kunnen maken. Dit is een pragmatische en succesvolle oplossing.”

Vergroot afbeelding
Beeld: Stephan Sorkin

VR-brillen, drones en robots

Henrique: “We zagen dat veel scholen met de subsidie Sterk Techniekonderwijs meteen spullen voor hun lessen gingen aanschaffen, zoals VR-brillen, drones en robots.”

Janke: “Voor techneuten voelde het als een soort snoepwinkel die openging. Na een lange periode van beknibbelen konden zij ineens allerlei spullen krijgen.”

Henrique: “Het onderwijsprogramma bij die spullen moest nog wel gemaakt worden. We hebben het subsidiegeld aangewend om formatie vrij te maken en externe adviseurs aan te trekken, zodat een goed onderwijsprogramma kon worden gemaakt. Zo konden we docenten optimaal faciliteren, daar hadden ze zelf geen tijd voor.’’

“Voor techneuten voelde het als een soort snoepwinkel die openging. Na een lange periode van beknibbelen konden zij ineens allerlei spullen krijgen.”

Vergroot afbeelding
Beeld: ©ROC Mondriaan
Techniekonderwijs bij ROC Mondriaan.

Nieuwe techniekomgeving nodig

Janke: “Sterk Techniekonderwijs draait om samenwerking. En dat is precies wat er gebeurt in de regio Haaglanden, waar we inmiddels een aantal fysieke leeromgevingen voor hybride onderwijs hebben gerealiseerd. Deze techniek-hotspots vullen elkaar aan. Allemaal hebben ze een eigen focus en sluiten ze aan bij de regio. De hotspots zijn ook niet zomaar uit de lucht komen vallen. We hebben samen met andere scholen gezien dat basisschoolleerlingen en vo-leerlingen de technieklokalen met allemaal grote machines niet erg aantrekkelijk vonden.”

“Ook een overenthousiaste docent die de werking van een lasersnijder uitlegt, helpt dan niet. Leerlingen dachten gelijk: hoe eng is dit, dat is niks voor mij. Er bleek behoefte aan een verwonderingsplek, waar leerlingen konden zien hoe leuk, innovatief en creatief het werken in de techniek is. Datzelfde geldt voor ons Techniek Innovatie Huis. Dit is meer een creative thinking-lokaal geworden, zonder al die grote, indrukwekkende apparaten. Het is dé plek waar studenten van de Techniek en ICT-opleidingen samenwerken aan authentieke en innovatieve projecten in samenwerking met de overheid en het bedrijfsleven. En er is een ruimte ingericht voor de vmbo-leerlingen om kennis te maken met techniek.”

Henrique: “Een van de uitdagingen waar we nu voor staan, is het aantrekken van kwalitatief goede docenten. Op dit moment werken we met studenten van de TU Delft. Ook mensen uit de ICT-wereld, programmeurs en webdesigners vinden het vaak leuk om hun steentje bij te dragen aan goed onderwijs. Wij hebben gekeken hoe het geregeld kon worden met een onderwijsbevoegdheid. Je moet natuurlijk niet aankomen met een driejarige lerarenopleiding. Dan haken mensen af. Om het mogelijk te maken worden de groepen op pedagogisch en didactisch vlak ondersteund door de lerarenopleidingen van de TU Delft. Met bijvoorbeeld intervisiebijeenkomsten door ervaren docenten.”

Janke: “Mensen uit de praktijk vinden het ook hartstikke leuk om met jonge mensen aan de slag te gaan. En leerlingen inspireer je ook als daar een jonge gast staat, die bijvoorbeeld vertelt over een project in Afrika waar hij op dat moment mee bezig is.”

Tot slot

Janke is blij dat de subsidie niet als lumpsum wordt uitgekeerd: “Dan komt het bij de besturen zelf en dan moet je maar weer zien hoe samenwerking wordt gerealiseerd. Nu zien we in onze regio dat vo-scholen elkaar steeds beter weten te vinden. Een cultuurdoorbraak die mogelijk is gemaakt door het project Sterk Techniekonderwijs!”

www.rocmondriaan.nl