Het subsidieproces: van aanvraag tot betaling

Gaat u een subsidie, tegemoetkoming of specifieke uitkering aanvragen? Dan is het handig om te weten wat u kunt verwachten. Hoewel voor elke subsidie het proces net anders loopt, zijn er een aantal stappen die in elk subsidieproces terugkomen. We hebben deze stappen voor u op een rij gezet.

Stap 1: Aanvragen

U kunt de meeste subsidies bij DUS-I online aanvragen. Per subsidie verschilt het aan welke voorwaarden u moet voldoen en wat u precies moet meesturen.

In de aanvraagkalender vindt u een overzicht van alle subsidies waarvoor u nu en in de toekomst kunt aanvragen.

Meer informatie over het aanvragen vindt u op de subsidiepagina’s.

Stap 2: Beschikken

Heeft u subsidie aangevraagd? Dan krijgt u van ons een beschikking. Dit is een goedkeuring of afwijzing van de aanvraag.

Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u bezwaar maken.

Stap 3: Uitbetalen

Verlenen bij goedkeuring

Als we uw subsidieaanvraag goedkeuren, ontvangt u het subsidiebedrag op uw rekening. Dit heet verlenen. We kunnen later controleren of u er daadwerkelijk recht op had. Het is dus eigenlijk een voorschot.

Geen subsidie bij afwijzing

Als we uw aanvraag afwijzen, ontvangt u geen subsidie.

Stap 4: Verantwoorden

Heeft u subsidie ontvangen? Dan moet u deze vaak verantwoorden. U moet dan laten zien dat u aan alle voorwaarden van de subsidieregeling hebt voldaan.

Vaak moet u bewijzen opsturen waaruit blijkt dat u recht had op subsidie. Dit kunnen documenten zijn als een jaarrekening of een verklaring van een accountant.

Ook kan het voorkomen dat de verantwoording en vaststelling onderdeel zijn van de subsidieaanvraag. In dat geval hoeft u later niets meer toe te sturen.

Meer informatie hierover vindt u op de subsidiepagina’s.

Stap 5: Vaststellen

Hierna stellen we vast of u wel of geen recht had op het gekregen bedrag. Ook rekenen we uit op hoeveel geld u recht had. Vaststelling, ook wel subsidievaststelling, is dus de term die we gebruiken als we hebben gecontroleerd of u recht had op de gekregen subsidie.

Subsidie wijzigen of intrekken

Voldeed u niet aan alle voorwaarden? Dan bestaat de kans dat we de subsidie moeten intrekken of wijzigen. Dit houdt in dat u (een deel van) de subsidie moet terugbetalen.

Wilt u voorkomen dat we de subsidie achteraf wijzigen of intrekken? Lees dan eerst goed de voorwaarden voordat u een subsidie aanvraagt. Bij vragen hierover kunt u altijd contact met ons opnemen.

Meldingsplicht bij wijzigingen

U bent verplicht ons op de hoogte te stellen als er iets verandert aan uw situatie. Of als u informatie heeft die de hoogte van uw subsidie kan beïnvloeden. Dit heet meldingsplicht. Doet u dit niet? Of niet op tijd? Dan moet u het gekregen bedrag misschien (deels) terugbetalen.

Hoe maakt u een melding?

U geeft uw melding door via het contactformulier. De link naar dit formulier vindt u op de pagina over uw subsidie. Staat dit er niet? Of twijfelt u? Neem dan contact met ons op.

Wat controleren wij?

Bij een subsidieaanvraag vergelijken wij de naam en het  KvK-nummer van de aanvragende organisatie met informatie uit ons eigen M&O-register en openbare informatie uit het faillissementsregister. Zo zorgen we ervoor dat de toekenning van subsidies op een eerlijke en transparante manier gebeurt, en dat de middelen terechtkomen bij degenen die er recht op hebben.