Eenmalige subsidie voorziening voltijd hoogbegaafdheidsonderwijs

Een samenwerkingsverband kon ook een eenmalig bedrag aanvragen voor het borgen en versterken van een voorziening voor voltijd hoogbegaafdheidsonderwijs. U ontving bij toekenning maximaal €130.000 per samenwerkingsverband.

Belangrijke voorwaarden

  1. De voltijd hoogbegaafd­heids­voorziening moet bestaan uit minimaal 1 klas, waarin minimaal 5 leerlingen zitten. De voorziening hoeft op het moment van aanvragen nog niet te bestaan.
  2. Op de voorziening is expertise aanwezig over hoogbegaafdheid.
  3. De voorziening is of wordt opgenomen in het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband.
  4. Cofinanciering van minimaal 50%.

Subsidie aanvragen

U kunt geen subsidie meer aanvragen.

Meer informatie

Alle informatie staat in de regeling.

Heeft u vragen? Bekijk de vragen en antwoorden of neem contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.