Begaafde leerlingen primair- en voortgezet onderwijs 2023-2025

(Hoog)begaafde leerlingen profiteren niet altijd genoeg van het bestaande onderwijsaanbod. Daarom worden samenwerkingsverbanden passend onderwijs (primair en voortgezet onderwijs) met subsidie gestimuleerd om deze leerlingen extra ondersteuning te geven.

Deze ondersteuning kan bestaan uit nieuwe activiteiten, het aantrekken of ontwikkelen van meer expertise, maar ook uit het uitbouwen van bestaande arrangementen of voorzieningen. Het is belangrijk dat de kennis over (hoog)begaafdheid wordt vergroot en beter wordt verspreid, en dat het aanbod voor deze leerlingen wordt uitgebreid. Het is ook belangrijk dat de samenwerking tussen samenwerkingsverbanden, schoolbesturen en scholen in het primair en voortgezet onderwijs en overige belangenpartijen in de regio wordt versterkt.

Er wordt extra aandacht gevraagd voor vroegtijdig signaleren, en een aanbod voor (zeer) hoogbegaafde leerlingen, en (hoog)begaafde leerlingen die niet naar school gaan of dreigen niet naar school te gaan.

Twee mogelijkheden

De regeling Begaafde leerlingen po en vo 2023-2025 biedt samenwerkingsverbanden 2 mogelijkheden:

  1. Subsidie voor de regeling Begaafde leerlingen po en vo 2023-2025
  2. Eenmalige subsidie in 2023 voor scholen die beschikken over een voltijd hoogbegaafdheidsvoorziening

Voor beide mogelijkheden kunt u geen subsidie meer aanvragen.

Meer informatie

Alle informatie staat in de regeling.

In september 2023 hebben 2 webinars plaatsgevonden. Deze zijn in samenwerking met het Kenniscentrum voor Hoogbegaafdheid georganiseerd en lichten de regeling nog eens toe. Van deze webinars is 1 opname gemaakt, die terug te zien is op de website van het kenniscentrum.

Heeft u vragen? Bekijk de vragen en antwoorden of neem contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.