Erkende bèta-technieknetwerken

De subsidie Bèta-technieknetwerken 2017-2020 is beschikbaar voor bestaande bèta-technieknetwerken van scholen (en bedrijven), die door de Minister van OCW zijn erkend.