Extra hulp voor de klas

De uitbraak van COVID-19 zorgt voor grote uitdagingen in het onderwijs. Zoals een hoge werkdruk, lesuitval of het tijdelijk sluiten van een locatie.

Deze regeling is bedoeld om het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs  hulp en ondersteuning te bieden met behulp van extra personeel. De subsidie draagt hiermee bij aan het continueren van het onderwijs. Dit is noodzakelijk om achterstanden zoveel mogelijk te voorkomen en terug te dringen.

Subsidie aanvragen

De aanvraagperiode is verlopen. Subsidie aanvragen is niet meer mogelijk.

De activiteitenperiode van ronde 2 liep tot en met 31 december 2021. Niet uitgegeven middelen mogen hierna nog wel gebruikt worden als de activiteiten waarvoor de subsidie is ontvangen zijn uitgevoerd en aan de verplichtingen is voldaan.

Hoogte subsidie

Er was in totaal € 240 miljoen beschikbaar: € 102 miljoen voor het po, € 56 miljoen voor het vo, € 52 miljoen voor het mbo en € 30 miljoen voor het ho.

Evaluatie

Op 28 januari 2022 hebben de penvoerder en het bevoegd gezag van een instelling voor zowel de eerste als de tweede subsidieronde een evaluatieformulier ontvangen. Hierin moet per categorie worden aangegeven hoe de extra personele inzet heeft plaatsgevonden.

Verantwoording

U verantwoordt de subsidie in de jaarverslaggeving volgens model G1. De subsidieontvanger moet op verzoek aantonen dat is voldaan aan de verplichtingen die aan de subsidie verbonden zijn en dat de activiteiten zijn uitgevoerd.

Het bestuur van de instelling meldt in percentages per categorie hoe de extra personele inzet heeft plaatsgevonden. In januari ontvangt u per e-mail een format om deze gegevens aan te leveren.

Meer informatie

Alle informatie staat in de regeling en de wijzigingsregeling. Zie ook de infographic met een overzicht van de resultaten van de aanvraagronde van januari 2021.

Heeft u vragen? Bekijk de veelgestelde vragen of neem contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.