Extra hulp voor de klas

De uitbraak van COVID-19 zorgt voor grote uitdagingen in het onderwijs, zoals een hoge werkdruk, lesuitval of het tijdelijk sluiten van een locatie. Deze regeling is bedoeld om het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs hulp en ondersteuning te bieden met behulp van extra personeel. De subsidie draagt hiermee bij aan het continueren van het onderwijs. Dit is noodzakelijk om achterstanden zoveel mogelijk te voorkomen en terug te dringen.

U kunt geen subsidie meer aanvragen.

Budget

Er was in totaal €240 miljoen beschikbaar:

  • Primair onderwijs: €102 miljoen
  • Voortgezet onderwijs: €56 miljoen
  • Middelbaar beroepsonderwijs: €52 miljoen
  • Hoger onderwijs: €30 miljoen

Verantwoording

U verantwoordt de subsidie in de jaarverslaggeving volgens model G1. De subsidieontvanger moet op verzoek aantonen dat is voldaan aan de verplichtingen die aan de subsidie verbonden zijn en dat de activiteiten zijn uitgevoerd.

Het bestuur van de instelling meldt in percentages per categorie hoe de extra personele inzet heeft plaatsgevonden.

Meer informatie

Alle informatie staat in de regeling en de wijzigingsregeling. Zie ook de infographic met een overzicht van de resultaten van de aanvraagronde van januari 2021.

Heeft u vragen? Bekijk de vragen en antwoorden of neem contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.