Inhaal- en ondersteuningsprogramma's onderwijs

Met de subsidie Inhaal- en ondersteuningsprogramma’s kunnen onderwijsinstellingen extra begeleiding bieden aan leerlingen en studenten met een leerachterstand of studievertraging. Het gaat om achterstanden vanwege de coronacrisis.

Scholen en instellingen gebruiken deze subsidie bijvoorbeeld voor extra onderwijsuren, lesactiviteiten in de vakanties en weekenden, of aanvullende hulp bij het vinden van een stageplek.

Voor wie

U kon deze subsidie aanvragen en ontvangen als bestuur van een school of instelling in:

 • het (speciaal) basisonderwijs;
 • het voortgezet (speciaal) onderwijs;
 • het middelbaar beroepsonderwijs (mbo);
 • het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo);
 • overig volwassenenonderwijs. Dit geldt ook voor aanbieders van volwassenenonderwijs voor laaggeletterden, die onder toezicht van de Inspectie staan.

Belangrijke voorwaarden

 1. Maximum aantal leerlingen / studenten 
  Per school of instelling kon u de subsidie voor een maximum aantal leerlingen / studenten aanvragen. Meer informatie over dit maximum vindt u onder Documenten.
 2. Een programma in tijdvak 4 en 5: minstens 25 uur per leerling
  Een inhaal- en ondersteuningsprogramma bestaat uit gemiddeld ten minste 25 uur per deelnemer. Dit betreft een verplichting voor het aanbod, geen aanwezigheidsplicht voor de deelnemer. Verder gaat het om een gemiddelde per school of instelling, zodat kan worden voorzien in maatwerk per (groep van) deelnemers.
  Let op: Voor projecten die zijn aangevraagd in 2020 blijft het gemiddeld 30 uur per deelnemer.
 3. Niet twee keer subsidie voor eenzelfde activiteit
  Ontving uw school of instelling al subsidie voor bepaalde activiteiten (bijvoorbeeld via de regeling Lente- en zomerscholen)? Dan kon u voor deze activiteiten niet nog eens subsidie aanvragen.
 4. Apparatuur afschrijven gedurende programma
  Voor materiële vaste activa, zoals laptops en andere elektronische apparaten, komen alleen de afschrijvingskosten gedurende de activiteitenperiode in aanmerking voor subsidie. U mag de afschrijvingswaarde van de duur van het programma financieren.
 5. Samenwerken met andere partij
  Voor de uitvoering van de lesactiviteiten kunt u samenwerken met een andere partij. Het schoolbestuur blijft wel zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van het programma en voor het voldoen aan de voorwaarden van de subsidie. Ook zijn deze externe partijen verplicht mee te werken aan een mogelijke evaluatie.
 6. Verlenging activiteitenperiode is niet mogelijk
  De activiteitenperiode voor alle tijdvakken (1 t/m 5) liep tot en met 31 december 2021. U kunt geen verlenging voor de activiteitenperiode aanvragen.

Meer weten? Alle voorwaarden van deze subsidie staan in de regeling. Deze vindt u onderaan deze pagina.

Subsidie aanvragen

U kunt geen subsidie meer aanvragen.

Resultaten realisatie tijdvak 1 tot en met 5

De resultaten van realisatie tijdvak 1 tot en met 5 vindt u in deze infographic.

Subsidie verantwoorden

U kunt geen verantwoording meer sturen.

Alle bekostigde instellingen ontvingen uiterlijk 17 juni 2022 een beslissing op hun verantwoording.

Meer informatie

Voor meer informatie zie:

Heeft u vragen? Bekijk de vragen en antwoorden (voor po, vo en so en mbo, vavo en overige volwasseneneducatie) of neem contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.