Inhaal- en ondersteuningsprogramma's onderwijs

Met de subsidie Inhaal- en ondersteuningsprogramma’s kunnen onderwijsinstellingen extra begeleiding bieden aan leerlingen en studenten met een leerachterstand of studievertraging. Het gaat om achterstanden vanwege de coronacrisis.

Scholen en instellingen gebruiken deze subsidie bijvoorbeeld voor extra onderwijsuren, lesactiviteiten in de vakanties en weekenden, of aanvullende hulp bij het vinden van een stageplek.

Voor wie

U kunt deze subsidie aanvragen en ontvangen als bestuur van een school of instelling in:

 • het (speciaal) basisonderwijs;
 • het voortgezet (speciaal) onderwijs;
 • het middelbaar beroepsonderwijs (mbo);
 • het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo);
 • overig volwassenenonderwijs. Dit geldt ook voor aanbieders van volwassenenonderwijs voor laaggeletterden, die onder toezicht van de Inspectie staan.

Belangrijke voorwaarden

 1. Maximum aantal leerlingen / studenten 
  Per school of instelling kon u de subsidie voor een maximum aantal leerlingen / studenten aanvragen. Meer informatie over dit maximum vindt u onder Documenten.
 2. Een programma: minstens 25 uur per leerling
  Een inhaal- en ondersteuningsprogramma bestaat uit gemiddeld ten minste 25 uur per leerling. Dit betreft een verplichting voor het aanbod, geen aanwezigheidsplicht voor de leerling. Verder gaat het om een gemiddelde per school of instelling, zodat kan worden voorzien in maatwerk per (groep van) leerlingen. 
  Let op: Voor projecten die zijn aangevraagd in 2020 blijft het gemiddeld 30 uur per leerling.
 3. Niet twee keer subsidie voor eenzelfde activiteit
  Ontvangt uw school of instelling al subsidie voor bepaalde activiteiten (bijvoorbeeld via de regeling Lente- en zomerscholen)? Dan kunt u voor deze activiteiten niet nog eens subsidie aanvragen.
 4. Apparatuur afschrijven gedurende programma
  Voor materiële vaste activa, zoals laptops en andere elektronische apparaten, komen alleen de afschrijvingskosten gedurende de activiteitenperiode in aanmerking voor subsidie. U mag de afschrijvingswaarde van de duur van het programma financieren.
 5. Samenwerken met andere partij
  Voor de uitvoering van de lesactiviteiten kunt u samenwerken met een andere partij. Het schoolbestuur blijft wel zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van het programma en voor het voldoen aan de voorwaarden van de subsidie. Ook zijn deze externe partijen verplicht mee te werken aan een mogelijke evaluatie.
 6. Activiteitenperiode loopt t/m 31 december 2021
  De activiteitenperiode voor alle tijdvakken (1 t/m 5) loopt tot en met 31 december 2021. Er wordt op dit moment niet gesproken over een mogelijke verlenging. De tijdvakken zijn bewust kort samengesteld omdat het Nationaal Programma Onderwijs binnenkort geld beschikbaar stelt. 

Meer weten? Alle voorwaarden van deze subsidie staan in de regeling. Deze vindt u onderaan deze pagina. 

Subsidie aanvragen

U kon voor tijdvak 5 subsidie aanvragen van 1 juni om 09:00 uur tot en met 13 juni 2021. Subsidie aanvragen is inmiddels niet meer mogelijk.

Hoelang duurt het

Aanvragen tijdvak 4

Aanvragen die aan alle voorwaarden voldoen en die DUS-I tijdig ontving, zijn goedgekeurd. De officiële beschikkingen zijn 9 juni 2021 per post verstuurd naar het instellingsbestuur en eind augustus 2021 werden de toegekende aanvragen uitbetaald.

Aanvragen tijdvak 5

Uiterlijk 5 juli 2021 ontving de contactpersoon per e-mail bericht of de subsidieaanvraag is goedgekeurd of niet. Het instellingsbestuur ontving uiterlijk 26 juli een beschikking per post en eind augustus 2021 werden de toegekende aanvragen uitbetaald.

Subsidie verantwoorden

Afhankelijk van de hoogte van het subsidiebedrag dat u heeft ontvangen, moet u de subsidie verantwoorden.

 • U kunt de subsidie voor alle tijdvakken na 31 december 2021 verantwoorden.
 • Alle aanvragers (bevoegd gezag en contactpersoon van de registratie) ontvangen in het eerste kwartaal van 2022 per e-mail een link om de subsidie inhoudelijk te verantwoorden. 

Is de contactpersoon inmiddels gewijzigd? Geef dit dan voor 1 januari 2022 aan ons door via IOP@minvws.nl of het contactformulier. Vermeld hierbij altijd het aanvraagkenmerk. 

Alle informatie over óf, en hoe u moet verantwoorden staat in onderstaand document.

Meer informatie

Voor meer informatie zie:

Vragen?

Bekijk de veelgestelde vragen en antwoorden (voor po, vo en so en mbo, vavo en overige volwasseneneducatie). Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Heeft u vragen? Bekijk de veelgestelde vragen en antwoorden (voor po, vo en so en mbo, vavo en overige volwasseneneducatie). Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier