Inhaal- en ondersteuningsprogramma's onderwijs

Met de subsidie Inhaal- en ondersteuningsprogramma’s kunnen onderwijsinstellingen extra begeleiding bieden aan leerlingen en studenten met een leerachterstand of studievertraging. Het gaat om achterstanden vanwege de coronacrisis.

Scholen en instellingen gebruiken deze subsidie bijvoorbeeld voor extra onderwijsuren, lesactiviteiten in de vakanties en weekenden, of aanvullende hulp bij het vinden van een stageplek.

Er kan geen subsidie meer worden aangevraagd.

Subsidie verantwoorden

Heeft u in de periode van 2 juni 2020 tot en met 13 juni 2021 één of meerdere aanvragen gedaan? Dan moet u deze subsidie binnenkort verantwoorden. De activiteitenperiode is namelijk per 31 december 2021 afgelopen.

Het bestuur verantwoordt voor alle scholen die subsidie hebben gekregen. Dit kan van 1 februari t/m 28 februari 2022.

De subsidie wordt uiterlijk 1 juni 2022 vastgesteld. Dit kan conform aanvraag zijn, maar het is ook mogelijk dat u een deel van de subsidie terug moet betalen. Bijvoorbeeld als u een deel van de activiteiten niet heeft uitgevoerd.

Hoe verantwoordt u deze subsidie?

 1. U ontvangt op 1 februari 2022 een e-mail met een link naar het online formulier.
 2. Vul dit formulier per school in.
 3. U geeft onder andere aan:
  • hoeveel deelnemers het programma in de verschillende tijdvakken had en succesvol hebben afgerond (minimaal 85%);
  • met welke derden er is samengewerkt;
  • wanneer het programma plaatsvond;
  • hoeveel ondersteuning de deelnemers gemiddeld minimaal hadden (bijvoorbeeld gemeten in contacturen, lesuren of begeleidingsuren); en
  • hoeveel uren de leerlingen minimaal gemiddeld per tijdvak aan het programma hebben deelgenomen.
 4. Verantwoord de subsidie daarnaast in de jaarrekening met model G1.

Zie ook het document met informatie over IOP verantwoorden, het voorbeeldformulier, de handleiding bij het formulier en de vragen en antwoorden.  

Is de contactpersoon gewijzigd? Geef dit dan zo snel mogelijk aan ons door via IOP@minvws.nl. Vermeld hierbij altijd het kenmerk van uw aanvraag.

Voor wie

U kon deze subsidie aanvragen en ontvangen als bestuur van een school of instelling in:

 • het (speciaal) basisonderwijs;
 • het voortgezet (speciaal) onderwijs;
 • het middelbaar beroepsonderwijs (mbo);
 • het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo);
 • overig volwassenenonderwijs. Dit geldt ook voor aanbieders van volwassenenonderwijs voor laaggeletterden, die onder toezicht van de Inspectie staan.

Belangrijke voorwaarden

 1. Maximum aantal leerlingen / studenten 
  Per school of instelling kon u de subsidie voor een maximum aantal leerlingen / studenten aanvragen. Meer informatie over dit maximum vindt u onder Documenten.
 2. Een programma in tijdvak 4 en 5: minstens 25 uur per leerling
  Een inhaal- en ondersteuningsprogramma bestaat uit gemiddeld ten minste 25 uur per deelnemer. Dit betreft een verplichting voor het aanbod, geen aanwezigheidsplicht voor de deelnemer. Verder gaat het om een gemiddelde per school of instelling, zodat kan worden voorzien in maatwerk per (groep van) deelnemers.
  Let op: Voor projecten die zijn aangevraagd in 2020 blijft het gemiddeld 30 uur per deelnemer.
 3. Niet twee keer subsidie voor eenzelfde activiteit
  Ontving uw school of instelling al subsidie voor bepaalde activiteiten (bijvoorbeeld via de regeling Lente- en zomerscholen)? Dan kon u voor deze activiteiten niet nog eens subsidie aanvragen.
 4. Apparatuur afschrijven gedurende programma
  Voor materiële vaste activa, zoals laptops en andere elektronische apparaten, komen alleen de afschrijvingskosten gedurende de activiteitenperiode in aanmerking voor subsidie. U mag de afschrijvingswaarde van de duur van het programma financieren.
 5. Samenwerken met andere partij
  Voor de uitvoering van de lesactiviteiten kunt u samenwerken met een andere partij. Het schoolbestuur blijft wel zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van het programma en voor het voldoen aan de voorwaarden van de subsidie. Ook zijn deze externe partijen verplicht mee te werken aan een mogelijke evaluatie.
 6. Verlenging activiteitenperiode is niet mogelijk
  De activiteitenperiode voor alle tijdvakken (1 t/m 5) loopt tot en met 31 december 2021. U kunt geen verlenging voor de activiteitenperiode aanvragen.

Meer weten? Alle voorwaarden van deze subsidie staan in de regeling. Deze vindt u onderaan deze pagina.

Meer informatie

Voor meer informatie zie:

Vragen?

Heeft u vragen? Bekijk de veelgestelde vragen en antwoorden (voor po, vo en so en mbo, vavo en overige volwasseneneducatie). Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier