Aanvragen en toekenningen

Op deze pagina vindt u meer informatie over de ontvangen aanvragen. Het gaat om aanvragen in het jaar 2020 en 2021. De gegevens zijn per tijdvak verwerkt in infographics. Ook staan hier de lijsten met de toegekende aanvragen op school- en instellingsniveau.

Aanvragen tijdvak 1 en 2

De aanvraagperiode van het eerste tijdvak was 2 juni 2020 tot en met 21 juni 2020. Aanvraagronde twee liep van 18 augustus 2020 tot en met 18 september 2020. Hieronder vindt u meer informatie over de (toegekende) aanvragen in deze tijdvakken.

Infographics

Toegekende aanvragen

Voor de subsidieregeling 'Inhaal- en ondersteuningsprogramma aanvullend op de voorschoolse educatie' is een aparte infographic gemaakt.

Aanvragen tijdvak 3

In het derde tijdvak konden alleen scholen uit het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) subsidie aanvragen. De aanvraagperiode van dit tijdvak was 19 oktober 2020 tot en met 1 november 2020. Hieronder vindt u meer informatie over de toegekende aanvragen.

Toegekende aanvragen

Aanvragen tijdvak 4

De aanvraagperiode van het vierde tijdvak vond plaats van 15 april 2021 tot en met 2 mei 2021. U vindt meer informatie over de aanvragen in dit tijdvak in onderstaande infographics of in de lijst met toegekende aanvragen. 

Infographics

Toegekende aanvragen

Aanvragen tijdvak 5

De aanvraagperiode van het vijfde tijdvak vond plaats van 1 juni 2021 tot en met 13 juni 2021. U vindt meer informatie over de aanvragen in dit tijdvak in onderstaande infographics of in de lijst met toegekende aanvragen. 

Infographics

Toegekende aanvragen