Toegekende aanvragen op school- of instellingsniveau - IOP tijdvak 5

In dit document vindt u meer informatie over de toegekende aanvragen van de subsidie Inhaal- en ondersteuningsprogramma's onderwijs in tijdvak 5.