Memo leverancierstafels subsidievaststelling InZicht

Deze memo bevat informatie over de systematiek bij het vaststellen van het uiteindelijke subsidiebedrag.