InZicht is het versnellingsprogramma voor de digitale gegevensuitwisseling in de langdurige zorg. Met InZicht zorgen we er samen voor dat veilige en eenduidige digitale gegevensuitwisseling sneller plaatsvindt tussen:

 • cliënt en zorgprofessional;
 • zorginstellingen en -professionals onderling;
 • care en cure.

Op deze manier heeft digitale gegevensuitwisseling voor cliënt, mantelzorger en zorgprofessional écht waarde. U als zorginstelling speelt hierbij een hele grote rol. Sterker: digitale gegevensuitwisseling kan niet zonder uw kennis en inzet. 

Doel van InZicht

Door het digitaal ontsluiten en uitwisselen van gegevens wordt het samen (met de cliënt en/of mantelzorger) beslissen ondersteund. En het vermindert de administratieve last voor de zorgprofessional. Daardoor is er meer tijd voor de cliënt. En worden er minder onnodige fouten gemaakt in de registratie van gegevens. Dat is veiliger voor de situatie van de cliënt en vergroot het vertrouwen in de zorg. Uiteindelijk draagt eenduidige en veilige digitale gegevensuitwisseling in de langdurige zorg bij aan een betere kwaliteit van leven.

Toepassingen van InZicht

PGO

Zorginstellingen slaan de gegevens op en ontsluiten deze in hun systemen volgens MedMij-standaarden. Zo worden de gegevens van de cliënt digitaal beschikbaar gemaakt voor de Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO). De cliënt kan de PGO dan aanvragen en gebruiken.

eOverdracht

Zorgprofessionals en instellingen gaan gegevens uitwisselen bij de verpleegkundige overdracht.

Medicatieveiligheid

Naast de voorgeschreven recepten worden ook gegevens over het verstrekken, toedienen en het gebruik van medicijnen opgeslagen. Het medicatieproces wordt hierdoor vollediger en betrouwbaarder, en het past beter bij de praktijk.

Planning

 • November 2018
  Start van de eerste vier ‘proeftuinen’ voor een snelle start en een resultaatgerichte aanpak.
 • Februari 2019
  Start van één of enkele van de volgende 16 proeftuinen. Inschrijven is nog mogelijk. Mail naar inzicht@minvws.nl als u wilt deelnemen.
 • Maart 2019
  Onderdeel 1: Zorginstellingen kunnen ondersteuning aanvragen voor het maken van een grondige analyse van de bedrijfsprocessen.
 • Mei 2019
  Onderdeel 2: Zorginstellingen kunnen ondersteuning aanvragen voor het maken van een plan van aanpak. Ze beschrijven hierin wat zij gaan doen en wat zij daarvoor nodig hebben.
 • Juli 2019
  Onderdeel 3: Openstelling van de subsidieregeling voor de implementatie. Hieronder vallen het (laten) bouwen van de techniek, het inrichten en vullen van uw systeem en het scholen en inwerken van personeel.

Voordat u subsidie kunt aanvragen moeten eerst onderdelen 1 en 2 zijn uitgevoerd. Een voorwaarde voor het krijgen van ondersteuning is dat u de analyse en het plan van aanpak volgens bepaalde richtlijnen uitvoert. Momenteel wordt gewerkt aan de verdere invulling hiervan. Zodra er meer over bekend is, leest u dat op deze pagina.

Binnenkort vindt u hier ook meer informatie over de verschillende data, de ondersteuning bij onderdelen 1 en 2, de hoogte van de aan te vragen subsidie voor onderdeel 3, de aanvraagcriteria en de aanvraagprocedure.

Meer informatie

Om gegevens goed digitaal uit te kunnen wisselen, worden met leveranciers afspraken gemaakt over standaarden. Zo kunnen zij hiermee in de aanpassing van uw systemen rekening houden. Op 13 december 2018 vond een ICT-leveranciersbijeenkomst plaats. Hier werd verteld over het waarom, wat en wanneer van InZicht, de informatiestandaarden en het afsprakenstelsel. Op 14 februari staat de 2e bijeenkomst voor ICT-leveranciers gepland.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op: inzicht@minvws.nl