Accountantsprotocol bij de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

Dit is het accountantsprotocol voor OCW, SZW en VWS. U heeft dit document nodig bij het verantwoorden van subsidies op basis van de Kaderregeling OCW, SZW en VWS. Het protocol geldt vanaf 3 mei 2020.

Wat is een accountantsprotocol?

Een accountantsprotocol, ook wel een controleprotocol, is een set aan richtlijnen voor accountants. We geven accountants deze instructies, zodat ze weten welke specifieke en aanvullende werkzaamheden ze moeten uitvoeren.

Elk protocol houdt rekening met de eisen van de specifieke wet- en regelgeving. De grootte en inhoud van dit protocol verschilt dus per subsidieregeling.