Flinke stijging in aantal subsidieontvangers Stagefonds Zorg

Via de regeling Stagefonds Zorg is tijdens de afgelopen aanvraagronde aan 6.509 zorgorganisaties subsidie verstrekt. Dat zijn er honderden meer dan een jaar eerder.

Vergroot afbeelding
Beeld: S.J. Obijo

Ook het aantal fte is gegroeid, van 59.260 jaar naar 60.124. Van de 60.124 fte’s waren 14.386 voor de hbo-stages en 45.738 voor de mbo-stages. De toegekende bedragen zijn vanaf december vorig jaar uitbetaald. 

Meer stages in de zorg
Tot 1 oktober 2022 konden zorginstellingen die stageplaatsen aanbieden aan studenten, weer subsidie aanvragen voor de gelopen stages. Met het fonds wil het kabinet het aantal stageplaatsen in de zorg vergroten en de begeleiding verbeteren. De stages kunnen bijdragen aan een oplossing voor de knelpunten in de arbeidsmarkt.

Het beschikbare budget is eenmalig verhoogd naar €179,5 miljoen. Met de verhoging kon het kabinet stageaanbieders meer financiële ruimte bieden voor het realiseren van stageplaatsen na de COVID-19-pandemie.

De aanvraag verliep net als voorgaand jaar via een online aanvraagformulier. Subsidiemedewerkers en medewerkers van het klantcontactcentrum stonden klaar om aanvragers te ondersteunen bij het indienen van hun aanvraag.