Hulp bij uw aanvraag voor BOSA 2024

Op deze pagina vindt u informatie die u kan helpen bij uw aanvraag voor BOSA 2024.

Definitie amateursportorganisatie

Een van de grotere veranderingen in de BOSA-regeling sinds 2024 vergeleken met de BOSA-regeling tot en met 2023 is de definitie van een amateursportorganisatie. In de voorgaande regeling was de subsidie voor amateursportorganisaties die de accommodatie beschikbaar stellen aan amateursport voor lokaal gebruik, zonder winstoogmerk en de juiste SBI-code. In de nieuwe BOSA-regeling is een amateursportorganisatie een stichting of vereniging met als hoofddoel het faciliteren van amateursport door het aanbieden van amateursport of het ter beschikking stellen van een sportaccommodatie.

Als de organisatie zelf amateursport aanbiedt, moet de stichting of vereniging zijn aangesloten bij een sportbond die op de ledenlijst van NOC*NSF staat, of zijn aangesloten bij een van de deelnemende organisaties van het Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS).

Als de organisatie een sportaccommodatie aanbiedt, moet de locatie van de accommodatie in het omgevingsplan de enkelbestemming ‘sport’ hebben, en de accommodatie moet ter beschikking worden gesteld aan amateursportorganisaties die voldoen aan de voorwaarde dat zij aangesloten zijn bij een sportbond die op de ledenlijst van NOC*NSF staat, of zijn aangesloten bij een van de deelnemende organisaties van het POS.

Zo ziet u wat de enkelbestemming van uw accommodatie is

Als de organisatie een sportaccommodatie aanbiedt, moet de locatie van de accommodatie in het omgevingsplan de enkelbestemming ‘sport’ hebben. Op ruimtelijkeplannen.nl kunt u zien wat de enkelbestemming van uw accommodatie is.

Door de invoering van de Omgevingswet wordt ruimtelijkeplannen.nl niet meer bijgewerkt. Toch is het nog steeds mogelijk om deze site te gebruiken voor de enkelbestemmingen, aangezien het omgevingsloket momenteel nog geen informatie over de enkelbestemmingen biedt.

  • Stap 1: Vul linksboven het adres van uw accommodatie in.
  • Stap 2: Zoek in de lijst met bestemmingsplannen welke voor u van toepassing is.
  • Stap 3: Maak een screenshot van het bestemmingsplan waar ook het adres van uw accommodatie op zichtbaar is.
  • Stap 4: Upload een screenshot van uw enkelbestemming.
Vergroot afbeelding
Voorbeeld op ruimtelijkeplannen.nl van een organisatie met enkelbestemming 'sport'

Heeft uw accommodatie niet de enkelbestemming ‘sport’? Dan moet u aantonen dat minimaal 50% van de vierkante meters en minimaal 50% van de tijd bestemd is en gebruikt wordt voor amateursport. Hiervoor moet u een onderbouwing uit uw eigen administratie meesturen met uw aanvraag.

Let op de ondertekening van uw aanvraag

Vaak gaat het ondertekenen van een aanvraag niet goed, bijvoorbeeld omdat de aanvrager niet als enige tekenbevoegd is. In dat geval krijgt de aanvrager van ons een incompleetbrief waarna deze extra informatie moet aanleveren. U kunt dit voorkomen door in het KvK-uittrekstel de bevoegdheid van de bestuurder(s) te controleren.

Gezamenlijke bevoegdheid

Een gezamenlijke bevoegdheid komt het meest voor, waarbij twee of meer bestuurders bevoegd zijn en dus ook samen de aanvraag moeten ondertekenen. In het KvK-uittrekstel ziet dit er zo uit:

Vergroot afbeelding

Voorbeeld van het KvK-uittreksel waarbij twee bestuurders gezamenlijk bevoegd zijn

Enkelvoudige bevoegdheid

Daarnaast is ook een enkelvoudige bevoegdheid mogelijk, waarbij één bestuurder bevoegd is en dus als enige de aanvraag moet ondertekenen. In het KvK-uittreksel ziet dit er zo uit:

Vergroot afbeelding

Voorbeeld van het KvK-uittreksel waarbij één bestuurder alleen/zelfstandig bevoegd is

Volmacht

Doet u de aanvraag als intermediair, of staat u zelf niet als bestuurder in het KvK-uittreksel? Dan moet u een volmacht meesturen bij uw aanvraag. Let op! Deze volmacht moet ondertekend zijn door de bestuurder(s) die in het KvK-uittrekstel staat/staan. Enkelvoudige of meervoudige bevoegdheid geldt dus ook voor de ondertekening van een volmacht.