Subsidiabele kosten 2024

In dit overzicht ziet u voorbeelden van soorten kosten die subsidiabel zijn en soorten kosten die niet subsidiabel zijn. In deze opsomming staan niet alle mogelijke gevallen.

Wat is wel en niet subsidiabel?
1. Parkeerplaats, pleinen en looppaden (algemene faciliteiten)

De aanleg van de parkeerplaatsen of bestrating van pleinen is subsidiabel, omdat deze onderdeel zijn van de sportaccommodatie.

Het plaatsen van elektrische laadpalen op de parkeerplaats van de sportaccommodatie of op de sportaccommodatie zelf is subsidiabel, omdat het wordt aangemerkt als de bouw van een sportaccommodatie. De verbruikskosten van laadpalen (elektriciteit) zijn niet subsidiabel.

2. Speelvelden en speeltoestellen Alle onroerende speeltoestellen, waaronder een glijbaan, klimrek of speeltuin zijn subsidiabel. Dit geldt ook voor speelvelden, zoals een voetbalkooi, minibaan, pétanquebaan of padelbaan.
3. Buitenterras met glasschermen
 • Glasschermen zijn onderdeel van de sportaccommodatie en dus subsidiabel.
 • Terrasmeubilair is niet subsidiabel. Het gaat hier om horecagerelateerde kosten.
4. Huur- en leasekosten
 • Huurkosten en operationele leasekosten zijn subsidiabel voor zover deze betrekking hebben op onderhoud van de sportaccommodatie. Bijvoorbeeld de huur van machines en gereedschappen, zoals een hoogwerker, grasmaaier en betonmolen.
 • Financiële leasekosten zijn subsidiabel als het gaat om aantoonbare investeringskosten ten behoeve van de sportaccommodatie. Denk hierbij aan de aanschaf van ledverlichting, zonnepanelen en warmtepompen. Om in aanmerking te komen voor subsidie is het van belang dat de amateursportorganisatie vanaf het moment van ingebruikname economisch eigenaar is van de goederen en na afloop van de leasetermijn ook juridisch eigenaar van de goederen wordt.
 • Bij een aanvraag achteraf (artikel 10 en 11) mogen de kosten van de aflossingstermijnen (exclusief rente en administratiekosten) worden opgevoerd in de periode voorafgaand aan de aanvraag. Bij de aanvraag moet de aanvrager een getekende leaseovereenkomst, aflossingsschema en betaalbewijzen van de aflossingen overleggen.
 • Bij een aanvraag vooraf (artikel 12 en 13) mogen de kosten van de aflossingstermijnen (exclusief rente en administratiekosten) worden opgevoerd in een periode van maximaal drie jaar. Bij de aanvraag moet de aanvrager een getekende leaseovereenkomst en aflossingsschema overleggen.
5. Aankleding en inrichting van accommodatie(s)
 • Aankleding van de accommodatie in zijn geheel, zoals laminaat, stofbekleding, zonwering, inbouwkasten, inbouwverlichting e.d., is subsidiabel aangezien dit een onderdeel vormt van de (bouw van de) accommodatie.
 • Inrichting is enkel subsidiabel als deze onroerend is.
 • De inrichting van zowel keuken als kantine wordt gezien als horecagerelateerd en deze kosten zijn daarom niet subsidiabel. Dit geldt dus onder andere voor het meubilair, banken, wastafels, vetafscheiders, afzuigkappen, vaatwastabletten of tv’s. Inrichting van algemene ruimtes van bestuurskamers, de hal, vergaderruimtes is ook niet subsidiabel.
6. Beveiligingssysteem (alarm, camera of rookmelder) en inhuur beveiliging
 • De installatie en het onderhoud van een beveiligingssysteem is subsidiabel.
 • De inhuur van beveiliging is niet subsidiabel.
 • Een meldkamerabonnement is niet subsidiabel.
7. Personeelskosten
 • Kosten voor de inhuur van personeel zijn subsidiabel als deze betrekking hebben op de bouw en het onderhoud van sportaccommodaties (niet voor activiteiten ten behoeve van sportuitoefening, zoals trainers, workshops, etc.).
 • Loonkosten van het eigen personeel zijn subsidiabel als zij werkzaamheden uitvoeren op het gebied van de bouw of het onderhoud van de sportaccommodatie.
 • Vergoedingen aan vrijwilligers zijn niet subsidiabel.
 • De loonkosten van personeel dat incidenteel onderhoud verricht buiten de werkelijke functie zijn niet subsidiabel.
 • Als er sprake is van een gecombineerde functie (deels bouw en onderhoud, deels overige werkzaamheden) kan de aanvrager de uren opvoeren die de werknemer heeft besteed aan de bouw of het onderhoud.
 • Het brutoloon van diegene die de werkzaamheden uitvoert, is subsidiabel.
 • Kosten voor af te dragen werkgeversverzekeringen en pensioenen zijn niet subsidiabel.
 • Kosten voor of tijdens ziekte zijn niet subsidiabel.
8. Reclame, advertenties

De kosten voor het faciliteren van reclame/advertenties (zoals rails, reclameborden of vlaggenmasten), zijn niet subsidiabel en ook niet de kosten voor sponsoring, reclame, promo en advertenties.

De bedrukking van sportkleding is wel subsidiabel.

9. E-sports E-sports staan niet op de ledenlijst van het NOC*NSF en behoren niet tot een van de deelnemende organisaties van het POS en voldoen daarom niet aan de eisen van de subsidieregeling BOSA. De kosten voor e-sports zijn niet subsidiabel.
10. Kosten toernooi (BBQ, taart, bloemetjes, waardebonnen) Deze kosten zijn niet subsidiabel, omdat het niet gaat om de bouw of het onderhoud van een sportaccommodatie of de aanschaf van sportmaterialen.
11. Busreizen Busreizen zijn niet subsidiabel.
12. Beeldschermen, desktops, laptops, printers, tablet of telefoons

Deze kosten zijn niet subsidiabel.

Maar gaat het om een outdoor led-scherm dat is geplaatst op het terrein van de sportaccommodatie en heeft het led-scherm als hoofdfunctie informatieverschaffing (het geeft bijvoorbeeld aan welke banen beschikbaar zijn of toont starttijden of het weer)? Dan zijn de kosten voor de aanschaf van deze outdoor led-schermen wel subsidiabel. Eventuele kosten die zijn gemaakt ten aanzien van de software voor deze informatieborden of aanvullende hardware zijn niet subsidiabel.

13. Verzekeringen Alleen de kosten van een Construction All Risk-verzekering (CAR-verzekering) zijn subsidiabel.
14. Overig
 • Alle schoonmaakartikelen die betrekking hebben op het onderhoud van een sportaccommodatie zijn subsidiabel.
  • Schoonmaakartikelen en handdoekdispensers zijn subsidiabel.
  • Toiletpapier, tissues en zeep zijn niet subsidiabel.
  • De huur van damesverbandcontainers is subsidiabel.
 • Een EHBO-doos, waterzak met spons en bidons zijn subsidiabel, omdat deze horen tot de standaard sportuitrusting (sportmaterialen) van de teamleider of coach.
 • Een AED en reddingsboei zijn subsidiabel, omdat deze materialen worden beschouwd als onderdeel van een sportaccommodatie.