Beoordelingscriteria - Tegemoetkoming kosten opleidingsscholen

In dit document staan de criteria die de commissie hanteert bij de beoordeling van een aanvraag.