Instructie vergoeding verklaring artsen en ziekenhuizen

Dit is een instructie voor artsen en ziekenhuizen om een vergoeding aan te vragen voor het afgeven van een verklaring voor de Tegemoetkoming Wet wijziging geregistreerd geslacht.