Tegemoetkoming wet wijziging geregistreerd geslacht

Sinds 1985 is het volgens de wet voor transgender en intersekse personen mogelijk om hun geslachtsaanduiding te wijzigen in de geboorteakte. Hier waren tot 2014 verschillende voorwaarden aan verbonden, die deze mensen voor een harde en bijna onmogelijke keuze stelden. Het kabinet heeft besloten dat erkenning en excuses op zijn plaats zijn.

U kunt deze tegemoetkoming niet meer aanvragen.

Voor wie

U kon deze tegemoetkoming aanvragen als u vóór 1 juli 2014:

  • uw geslacht in uw geboorteakte wijzigde;
  • een nieuwe geboorteakte kreeg met de nieuwe geslachtsregistratie;
  • startte met uw transitie en voor 1 juli 2016 de vermelding van het geslacht in uw geboorteakte wijzigde; of
  • startte met uw transitie en voor 1 juli 2016 een nieuwe geboorteakte kreeg met een nieuwe geslachtsregistratie.

Ook mensen die vóór 1985 aan de eisen voldeden en daarna tussen 1985 en 2014 het geslacht in de geboorteakte wijzigden, hadden recht op deze tegemoetkoming.

Hoogte tegemoetkoming

De tegemoetkoming was eenmalig €5.000 belastingvrij.

Vergoeding artsen en ziekenhuizen

In sommige gevallen moesten aanvragers een verklaring van een BIG-geregistreerde arts meesturen met hun aanvraag. Artsen en ziekenhuizen kunnen een vergoeding aanvragen voor het afgeven van deze verklaring. Meer informatie vindt u in de vragen en antwoorden voor artsen. In deze instructie leest u hoe u een elektronische factuur maakt en verstuurt.

Meer informatie

Alle informatie staat in de regeling.

Heeft u vragen? Neem contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.

Let op: stuur nooit documenten met medische gegevens of persoonsgegevens per e-mail.