Tegemoetkoming wet wijziging geregistreerd geslacht

Van 1985 tot 1 juli 2014 konden transgender en intersekse personen alleen het geslacht in de geboorteakte laten aanpassen als er onomkeerbare fysieke en psychologische aanpassingen uitgevoerd waren. Dit was een wettelijke eis die de betreffende personen voor een harde en bijna onmogelijke keuze stelde.

Het kabinet heeft besloten dat erkenning en excuses op zijn plaats zijn. Ook kunnen personen die in de periode tot 1 juli 2014 een fysieke transformatie hebben ondergaan waarna de geslachtsregistratie in de geboorteakte is gewijzigd, een tegemoetkoming aanvragen van € 5.000.

Voor wie

U kunt deze tegemoetkoming aanvragen als u voor 1 juli 2014:

  • uw geslacht in uw geboorteakte wijzigde;
  • een nieuwe geboorteakte kreeg met de nieuwe geslachtsregistratie;
  • startte met uw transitie en voor 1 juli 2016 de vermelding van het geslacht in uw geboorteakte wijzigde; of
  • startte met uw transitie en voor 1 juli 2016 een nieuwe geboorteakte kreeg met een nieuwe geslachtsregistratie.

Ook mensen die vóór 1985 aan de eisen voldeden en daarna tussen 1985 en 2014 het geslacht in de geboorteakte wijzigden, hebben recht op deze tegemoetkoming.

Tegemoetkoming aanvragen

U kunt deze tegemoetkoming vanaf 18 oktober 2021 tot en met 18 oktober 2023 aanvragen. Op deze pagina staat dan een link naar het online aanvraagformulier.

Meer informatie

Alle informatie over deze tegemoetkoming vindt u in de Beleidsregel tegemoetkoming Wet wijziging geregistreerd geslacht 1985 – 2014.

Een aantal weken voor 18 oktober 2021 wordt deze pagina bijgewerkt met actuele informatie over de regeling en de aanvraagprocedure. 

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op. U kunt uw vraag ook
e-mailen naar: btt@minvws.nl.