Tegemoetkoming wet wijziging geregistreerd geslacht

Sinds 1985 is het volgens de wet voor transgender en intersekse personen mogelijk om hun geslachtsaanduiding te wijzigen in de geboorteakte. Hier waren tot 2014 verschillende voorwaarden aan verbonden, die deze mensen voor een harde en bijna onmogelijke keuze stelden. Het kabinet heeft besloten dat erkenning en excuses op zijn plaats zijn.

Voor wie

U kunt deze tegemoetkoming aanvragen als u voor 1 juli 2014:

 • uw geslacht in uw geboorteakte wijzigde;
 • een nieuwe geboorteakte kreeg met de nieuwe geslachtsregistratie;
 • startte met uw transitie en voor 1 juli 2016 de vermelding van het geslacht in uw geboorteakte wijzigde; of
 • startte met uw transitie en voor 1 juli 2016 een nieuwe geboorteakte kreeg met een nieuwe geslachtsregistratie.

Ook mensen die vóór 1985 aan de eisen voldeden en daarna tussen 1985 en 2014 het geslacht in de geboorteakte wijzigden, hebben recht op deze tegemoetkoming.

Gebruik onze checklist

Weet u niet zeker of u in aanmerking komt? Gebruik onze handige checklist om dit te bekijken. De checklist geeft gelijk aan welke documenten u nodig heeft bij uw aanvraag. 

Hoogte tegemoetkoming

De tegemoetkoming is eenmalig €5.000 . Dit bedrag is belastingvrij.

Tegemoetkoming aanvragen

U kunt deze tegemoetkoming van 18 oktober 2021 tot en met 18 oktober 2023 aanvragen. 

Nodig bij uw aanvraag

U moet in elk geval deze documenten meesturen:

 1. Een gewaarmerkt afschrift van uw geboorteakte, niet ouder dan drie maanden. Deze kunt u opvragen bij de gemeente waar u bent geboren. Moet u hiervoor betalen? Dan kunt u deze kosten terugkrijgen als uw aanvraag wordt goedgekeurd.
 2. Een kopie bankafschrift, een printscreen van internetbankieren of een kopie bankpas.

Is er voor u een nieuwe geboorteakte opgemaakt vóór 1 juli 2014? Of bent vóór 1 juli 2014 gestart met een transitietraject en is er daarna vóór 1 juli 2016 een nieuwe geboorteakte opgemaakt?  Dan moet u nog één van de onderstaande documenten meesturen:

 • een rechterlijke uitspraak waaruit blijkt dat er een nieuwe geboorteakte is opgemaakt in verband met het aanpassen van het geslacht;
 • een verklaring van een BIG-geregistreerde arts dat u vóór 1 juli 2014 in transitie bent gegaan en dat u aan de wettelijke eisen heeft voldaan; of
 • een machtiging voor DUS-I om informatie op te vragen bij een BIG-geregistreerde arts.

Online aanvraagformulier

Het invullen van het online formulier kost ongeveer 15 minuten.

Hoelang duurt het?

 • Na het indienen van uw complete aanvraag heeft DUS-I acht weken de tijd om deze te beoordelen. Het kan langer dan acht weken duren als uw aanvraag na ontvangst niet compleet blijkt of als u DUS-I heeft gemachtigd om een verklaring van een BIG-geregistreerde arts op te vragen. Als u uw aanvraag heeft aangevuld bepaalt DUS-I of deze compleet is. Zodra uw aanvraag compleet is heeft DUS-I acht weken de tijd om uw aanvraag te beoordelen. Dit betekent dat het in totaal langer dan acht weken kan duren voordat DUS-I een besluit neemt over uw aanvraag.
 • Na het vaststellen van de tegemoetkoming betalen wij deze binnen 30 dagen uit op het door u opgegeven bankrekeningnummer.

Bij een incomplete aanvraag neemt DUS-I per aangetekende brief contact met u op.

Vergoeding artsen en ziekenhuizen

Artsen en ziekenhuizen kunnen een vergoeding aanvragen voor het afgeven van een verklaring. Meer informatie vindt u in de vragen en antwoorden voor artsen. In deze instructie leest u hoe u een elektronische factuur maakt en verstuurt.

Meer informatie

Alle informatie over de tegemoetkoming staat in de Beleidsregel tegemoetkoming Wet wijziging geregistreerd geslacht 1985 – 2014.

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.

Let op: stuur nooit documenten met medische gegevens of persoonsgegevens per e-mail. Deze documenten kunt u meesturen bij uw online aanvraag.