Machtigingsformulier penvoerder

Met dit formulier machtigt u een penvoerder om namens u op te treden bij de subsidieaanvraag Tel mee met Taal. Stuur een kopie het ondertekende formulier mee bij uw subsidieaanvraag.