Machtigingsformulier penvoerder

Met dit formulier machtigt u een penvoerder om namens u op te treden bij de subsidieaanvraag Tel mee met Taal voor samenwerkingsverbanden.