Tel mee met Taal - Format gespreksverslag

Als een cursist het Nederlands helemaal niet beheerst of helemaal geen digitale vaardigheden bezit dan kunt u een mondelinge niveaubepaling uitvoeren. Daarvan moet u een kort gespreksverslag maken. Gebruik daarvoor dit format.