Veerkracht en zeggenschap

Deze regeling subsidieert activiteiten die veerkracht en zeggenschap van medewerkers in zorg en welzijn bevorderen. Dit is belangrijk om de zorg en begeleiding nu en in de toekomst goed te kunnen blijven organiseren en medewerkers voor de zorgsector te behouden.

De regeling is in 2022 voor het eerst uitgevoerd. De regeling wordt verlengd: in 2023 en 2024 kan nogmaals subsidie worden aangevraagd. De subsidievoorwaarden voor 2023 en 2024 zijn gewijzigd vergeleken met 2022.

Drie aanvraagrondes

De voorwaarden voor aanvraagronde 1 verschillen met die voor aanvraagrondes 2 en 3. Meer informatie vindt u op de volgende pagina’s:

Overzicht 2022-2024
Aanvraagronde 1 (VZ22) Aanvraagronde 2 (VZ23) Aanvraagronde 3 (VZ24)
Subsidieregeling Regeling Veerkracht en zeggenschap
Doelgroep
 • verzorgenden
 • verpleegkundigen
 • verpleegkundig specialisten
 • begeleiders
 • verzorgenden
 • verpleegkundigen
 • verpleegkundig specialisten
 • begeleiders
 • helpenden
 • sociaal werkers
 • jeugdzorgwerkers
 • verzorgenden
 • verpleegkundigen
 • verpleegkundig specialisten
 • begeleiders
 • helpenden
 • sociaal werkers
 • jeugdzorgwerkers
Hoogte subsidie €50.000 Tussen €25.000 en €50.000 Tussen €25.000 en €50.000
Voor welke kosten kunt u subsidie aanvragen?
 • Loonkosten (minimaal 60%)
 • Overige kosten (maximaal 40%)
Alleen loonkosten Alleen loonkosten
Maximaal bruto uurtarief €49,91 €53,08 €53,08
Cofinanciering Niet verplicht Verplicht 25% bovenop de subsidie Verplicht 25% bovenop de subsidie
Budget €12.750.000 €5.460.000 €3.600.000
Aanvraagperiode Al afgelopen Al afgelopen 18 november tot en met 16 december 2024
Voor welke periode kunt u subsidie aanvragen? 12 maanden na verlening 15 maanden na verlening 15 maanden na verlening
Subsidie verantwoorden Uiterlijk 3 mei 2024 Uiterlijk 21 november 2025 Uiterlijk 20 november 2026
Peildatum SBI-code 1 januari 2022 1 januari 2023 1 januari 2023
Herhaalsubsidie Niet van toepassing Heeft u subsidie ontvangen in ronde 1? Dan kon u opnieuw subsidie aanvragen in ronde 2. Heeft u subsidie ontvangen in ronde 1 en/of 2? Dan kunt u geen subsidie meer aanvragen in ronde 3.

Verplichtingen

 • Heeft u subsidie ontvangen? Dan doet u binnen 22 weken na afloop van de subsidieperiode een aanvraag tot vaststelling.
 • Is het aannemelijk dat meer dan 15% van het verleende subsidiebedrag niet kan worden besteed? Of doen zich omstandigheden voor die van belang kunnen zijn voor de beslissing tot wijziging, intrekking of vaststelling van de subsidie? Dan moet u dit meteen aan ons melden.
 • U werkt mee aan onderzoek naar deze regeling.

Meldingsplicht bij wijzigingen

Zijn er activiteiten die u niet, niet op tijd of niet volledig kunt uitvoeren? Of verandert er iets aan uw situatie? Dan moet u dit schriftelijk aan ons melden. Doe dit zo snel mogelijk.

Voorbeelden van situaties die u moet melden:

 • De activiteiten waarvoor de subsidie is verstrekt, worden niet, niet op tijd of niet geheel uitgevoerd.
 • Er wordt niet, niet op tijd of niet geheel voldaan aan de verplichtingen die aan de subsidie verbonden zijn.
 • Er doen zich omstandigheden voor die van belang kunnen zijn voor een beslissing tot wijziging, intrekking of vaststelling van de subsidie.
 • Er wordt niet langer voldaan aan de voorwaarden van de de-minimisverordening.

Vermeld bij uw melding het subsidiezaaknummer. Twijfelt u of u iets moet melden? Neem dan contact met ons op.

Let op: DUS-I kan de subsidie verlagen als u niet aan de meldingsplicht voldoet.

Meer informatie

Alle informatie staat in de regeling, de eerste wijzigingsregeling en de tweede wijzigingsregeling.

Het Landelijk Actieplan Zeggenschap (LAZ) ondersteunt organisaties om zeggenschap van medewerkers in zorg en welzijn te versterken. Het LAZ is een samenwerking tussen beroepsorganisaties V&VN en BPSW en de brancheorganisaties NVZ, ActiZ, Nederlandse GGZ, VGN en NFU (verenigd in de BoZ). Sinds 2023 zijn Welzijn Werkt Nederland en Jeugdzorg Nederland aangesloten. Bij het LAZ kunt u terecht voor inhoudelijke ondersteuning bij het opzetten en uitvoeren van activiteiten en het opstellen van het actieplan.

Heeft u vragen? Bekijk de vragen en antwoorden over ronde 2 op de website van het LAZ of neem contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.