01 januari Onderwijspersoneel opleiding tot leraar - voortgezet onderwijs

Activiteitendata

  • Datum -
  • Locatie -

Het lerarentekort is een urgent probleem in het voortgezet onderwijs. Om dit tekort tegen te gaan neemt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verschillende maatregelen om de instroom van nieuwe leraren te vergroten. Het doel van deze subsidieregeling is ervoor zorgen dat meer onderwijsondersteunende personeelsleden de opleiding tot leraar gaan doen, om daarmee het lerarentekort te verminderen. Onderwijsondersteunend personeel krijgt een tegemoetkoming in de studiekosten en studieverlof bij het volgen van de lerarenopleiding.

Ga voor meer informatie naar de pagina van deze regeling.