01 januari Onderwijspersoneel opleiding tot leraar - primair onderwijs

Activiteitendata

  • Datum -
  • Locatie -

Het lerarentekort is een urgent probleem in het primair onderwijs (po). Uit onderzoek blijkt dat het aantal personen dat interesse heeft om de opleiding tot leraar te gaan volgen met circa 40% stijgt als het collegegeld en acht uur studieverlof per week worden vergoed.

Deze subsidieregeling heeft als doel om het lerarentekort te verminderen door te bevorderen dat meer onderwijsassistenten de opleiding tot leraar gaan doen. Naast onderwijsassistenten is het ook mogelijk om subsidie aan te vragen voor leraarondersteuners.

Ga voor meer informatie naar de pagina van deze regeling.