01 februari Maatschappelijke diensttijd – 2024

Activiteitendata

  • Datum -
  • Locatie -

De subsidie voor Maatschappelijke Diensttijd (MDT) ondersteunt maatschappelijke organisaties en bekostigde onderwijsinstellingen om projecten te realiseren die bijdragen aan de ontwikkeling van jongeren tussen de 12 en 30 jaar. Zij kunnen trajecten van maximaal 6 maanden volgen waarbij ze hun talenten ontwikkelen, anderen ontmoeten buiten hun eigen leefwereld en iets doen voor een ander en de samenleving.

De subsidieronde in 2024 is bedoeld voor nieuwe en bestaande MDT-organisaties, die als penvoerder namens een partnerschap subsidie aan willen vragen voor een nieuw MDT-project. Rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid (zoals stichtingen) kunnen subsidie aanvragen.

Ga voor meer informatie naar de pagina van Maatschappelijke diensttijd – 2024.