01 mei Specifieke uitkering niet-beoogde jeugdzorgkosten vanwege verblijf in gemeente

Activiteitendata

  • Datum -
  • Locatie -

Sinds 1 januari 2022 is de Jeugdwet gewijzigd en geldt het nieuwe woonplaatsbeginsel dat bepaalt welke gemeente verantwoordelijk is voor jeugdzorg. Bij jeugdhulp zonder verblijf (ambulante hulp) geldt het woonadres van de jeugdige uit de Basisregistratie Personen (BRP). Bij jeugdhulp met verblijf geldt het BRP-adres van de jeugdige uit de oorspronkelijke gemeente voorafgaand aan het verblijf.

Door deze wetswijziging veranderde de financieringssystematiek en verschoof de verantwoordelijkheid voor een groep jeugdigen naar andere gemeenten. Hierdoor krijgen gemeenten mogelijk te maken met niet-beoogde bekostiging van jeugdhulp met verblijf en de daarmee samenhangende kosten voor een jeugdige. Deze specifieke uitkering heeft als doel gemeenten te compenseren voor deze kosten.

Ga voor meer informatie naar de pagina Specifieke uitkering niet-beoogde jeugdzorgkosten vanwege verblijf in gemeente.