Subsidieregelingen LLO-Katalysator gewijzigd

De subsidieregelingen voor de LLO-Katalysator zijn gewijzigd. In aanvraagrondes 2 en 3 krijgen goede voorstellen meer ruimte.

In de eerste aanvraagronde zijn zowel voor bouwsteen 2 (LLO-oplossingen in de energie- en grondstoffentransitie) als bouwsteen 3 (LLO-professionalisering opleiders) een groot aantal projecten niet toegekend. Uit de aanvragen blijkt dat er bij bouwsteen 2 behoefte is om met elkaar te kunnen leren. Voor bouwsteen 3 waren er meer goede voorstellen dan dat er budget beschikbaar was. Dit komt het doel van de LLO-Katalysator niet ten goede en verhindert verdere professionalisering van LLO bij de onderwijsinstellingen.

De regelingen zijn daarom op een paar punten gewijzigd. Bij bouwsteen 2 is er voor grote projectaanvragen die bijna voldoende zijn een nieuwe toekenningsvariant toegevoegd. Voor bouwsteen 3 is het subsidieplafond verhoogd.

Door deze wijzigingen krijgen meer projecten een kans om subsidie te ontvangen. Het doel van de subsidieregelingen en de subsidiabele activiteiten veranderen niet. Ook hebben de wijzigingen geen gevolgen voor de partijen die voor subsidie in aanmerking komen.

De subsidieregeling LLO-oplossingen energie- en grondstoffentransitie 2023-2026 wordt als volgt gewijzigd:  

 1. Het subsidieplafond is opnieuw vastgesteld. In de tweede aanvraagronde (1 april 2024 tot en met 15 april 2024) is een budget van €20.500.000 beschikbaar. Dit wordt als volgt verdeeld:
  1. €1.000.000 voor kleine projecten
  2. €19.500.000 voor grote projecten.
 2. Projecten waar de beoordelingscommissie een bijna voldoende voor heeft gegeven ontvangen een voorschot van 20% van de totale toegekende subsidie. De commissie geeft de voorwaarden aan en gaat na 4 maanden opnieuw in gesprek met de aanvrager. Na een positief besluit op de verbeteringen die de subsidieaanvrager heeft aangebracht, wordt de resterende 80% van het toegekende subsidiebedrag uitgekeerd.

De subsidieregeling LLO-professionalisering opleiders 2023-2026 wordt als volgt gewijzigd:

 1. Het subsidieplafond is opnieuw vastgesteld. In de tweede aanvraagronde (1 april 2024 tot en met 15 april 2024) is een budget van €32.600.000 beschikbaar. Dit wordt als volgt verdeeld:
  1. €2.000.000 voor kleine projecten.
  2. €30.600.000 voor grote projecten.
 2. Daarnaast is het gereserveerde budget voor aanvraagronde 4 toegevoegd aan het budget van ronde 2. Aanvraagronde 4 vervalt daarmee.