Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF)

Het beroepsonderwijs moet beter op de arbeidsmarkt aansluiten. Het Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF) stimuleert de samenwerking tussen scholen, de publieke sector en het bedrijfsleven.

Coronavirus

Van 1 juni tot 1 juli 2020 kon een pps een aanvraag indienen voor RIF. Vanwege de coronamaatregelen kregen aanvragers voor deze aanvraagronde tot 1 september 2020 om de samenwerkingsovereenkomsten in te dienen. Alleen voor dit onderdeel van de aanvraag is de termijn verlengd. Alle andere documenten moest u uiterlijk 30 juni 2020 indienen via het online aanvraagformulier.

Projecten eerste ronde RIF 2020

In de eerste ronde van 2020 is aan 11 projecten subsidie verleend.

Uitgebreide omschrijvingen van deze projecten, en van alle projecten uit vorige jaren, staan op de projectenpagina. Zie ook de infographic met alle feiten en cijfers.

Over het Regionaal Investeringsfonds

Het doel van het Regionaal Investeringsfonds (RIF) is om mbo-studenten nog beter voor te bereiden op de huidige en toekomstige arbeidsmarkt, door hen al tijdens hun studie te laten werken met state of the art-technieken en -methoden. Met deze toekenningen zijn er sinds 2014 in totaal 119 samen­werkings­verbanden tot stand gekomen. Zij hebben vanuit het fonds in totaal ruim 108 miljoen euro ontvangen. Het bedrijfs­leven, onderwijs en andere overheden hebben daarnaast 231 miljoen euro geïnvesteerd.

Lees ook: Monitorverslag RIF 2018

Subsidie aanvragen 2020

Van 1 juni tot en met 30 juni 2020 kon een pps een aanvraag indienen voor het Regionaal investeringsfonds mbo 2019-2022.

Voor het indienen van de samenwerkingsovereenkomsten had u tot 1 september 2020 de tijd, als gevolg van de coronacrisis.

Zie ook:

Meer informatie

Alle informatie staat in de Regeling regionaal investeringsfonds mbo 2019–2022. Heeft u vragen over de regeling of over het aanvraagproces? Neem dan contact met ons op.

U kunt zich ook inschrijven op onze nieuwsbrief. Dan ontvangt u enkele keren per jaar informatie over het Regionaal Investeringsfonds mbo en RIF-projecten.