Het beroepsonderwijs moet beter op de arbeidsmarkt aansluiten. Het Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF) stimuleert de samenwerking tussen scholen, de publieke sector en het bedrijfsleven.

Projecten eerste ronde RIF 2019

Vijftien samenwerkingsverbanden van mbo-scholen bedrijven en regionale overheden gericht op energietransitie, techniek, zorg, bouw, infra en logistiek krijgen in totaal € 14,9 miljoen om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren.

Zie het nieuwsbericht op www.rijksoverheid.nl.

Alle projecten staan op de landkaart. Daarnaast vindt u er uitgebreide beschrijvingen van de projecten. Ook kunt u er een overzicht van alle toegekende projecten tussen 2014 en 2018 bekijken.

Doel

Het doel van het Regionaal Investeringsfonds (RIF) is om mbo-studenten nog beter voor te bereiden op de huidige en toekomstige arbeidsmarkt, door hen al tijdens hun studie te laten werken met state of the art-technieken en -methoden. Met deze toekenningen zijn er sinds 2014 in totaal 119 samen­werkings­verbanden tot stand gekomen. Zij hebben vanuit het fonds in totaal ruim 108 miljoen euro ontvangen. Het bedrijfs­leven, onderwijs en andere overheden hebben daarnaast 231 miljoen euro geïnvesteerd.

Lees ook: Monitorverslag RIF 2018

Vervolg RIF 2019-2022

Het RIF wordt verder doorontwikkeld om aan te sluiten bij de actuele uitdagingen van het mbo. Daarom is er een nieuwe regeling met een looptijd van vier jaar: 2019-2022. Veel uitgangspunten zijn hetzelfde.

Met het nieuwe RIF kunnen, naast nieuwe PPS-en, ook bestaande PPS-en worden verbreed en verdiept (de zogeheten opschaling). Hierdoor worden meer opleidingen en studenten bereikt. Ook wordt nieuwe PPS-en om extra inzet gevraagd op enkele thema’s die nog onvoldoende aan bod zijn gekomen. Het gaat hier om de entreeopleidingen, professionalisering van docenten, praktijkgericht onderzoek en leven lang leren. Ook moeten aanvragen aansluiten bij regionale kwaliteitsafspraken van de betrokken mbo-instelling(en).

Subsidie aanvragen

Samenwerkingsverbanden van scholen en bedrijven konden tot en met 30 juni 2019 subsidie aanvragen voor het RIF. De volgende aanvraagperiode start op 1 januari 2020 en eindigt op 1 februari 2020.

Zie ook:

Meer informatie

Alle informatie staat in de Regeling regionaal investeringsfonds mbo 2019–2022. Heeft u vragen over de regeling of over het aanvraagproces? Neem dan contact met ons op.