Het beroepsonderwijs moet beter op de arbeidsmarkt aansluiten. Het Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF) stimuleert de samenwerking tussen scholen, de publieke sector en het bedrijfsleven.

Nieuws: 7,8 miljoen voor samenwerking bedrijfsleven en mbo-scholen

Acht samenwerkingsverbanden van mbo-scholen en bedrijven gericht op informatietechnologie, groen, zorg, bouw en infra, logistiek en horeca krijgen in totaal 7,8 miljoen euro om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren. De investeringen komen uit het Regionaal investeringsfonds mbo.

Minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) is te spreken over de samenwerking: “Om studenten nog beter voor te bereiden op hun toekomst, is het nodig dat opleidingen up to date zijn. Het is daarom mooi om te zien dat mbo-scholen en bedrijven samen investeren om de aansluiting tussen beide nog verder te verbeteren.”

Lees verder...

Doel

Het doel van het Regionaal Investeringsfonds (RIF) is om mbo-studenten nog beter voor te bereiden op de huidige en toekomstige arbeidsmarkt, door hen al tijdens hun studie te laten werken met state of the art-technieken en -methoden. Met deze toekenningen zijn er sinds 2014 in totaal 119 samen­werkings­verbanden tot stand gekomen. Al deze projecten staan op een landkaart. Zij hebben vanuit het fonds in totaal ruim 108 miljoen euro ontvangen. Het bedrijfs­leven, onderwijs en andere overheden hebben daarnaast 231 miljoen euro geïnvesteerd.

Lees ook: Monitorverslag RIF 2018

Vervolg RIF 2019-2022

Het RIF wordt verder doorontwikkeld om aan te sluiten bij de actuele uitdagingen van het mbo. Daarom is er een nieuwe regeling met een looptijd van vier jaar: 2019-2022. Veel uitgangspunten zijn hetzelfde.

Met het nieuwe RIF kunnen, naast nieuwe PPS-en, ook bestaande PPS-en worden verbreed en verdiept (de zogeheten opschaling). Hierdoor worden meer opleidingen en studenten bereikt. Ook wordt nieuwe PPS-en om extra inzet gevraagd op enkele thema’s die nog onvoldoende aan bod zijn gekomen. Het gaat hier om de entreeopleidingen, professionalisering van docenten, praktijkgericht onderzoek en leven lang leren. Ook moeten aanvragen aansluiten bij regionale kwaliteitsafspraken van de betrokken mbo-instelling(en).

Subsidie aanvragen

Samenwerkingsverbanden van scholen en bedrijven hebben in 2019 twee mogelijkheden om plannen in te dienen voor het RIF.

De eerste aanvraagperiode liep van 1 januari tot en met 31 januari 2019. De volgende periode is van 1 juni tot en met 30 juni 2019.

Meer informatie

Alle informatie staat in de Regeling regionaal investeringsfonds mbo 2019–2022. Heeft u vragen over de regeling of over het aanvraagproces? Neem dan contact met ons op.